பெரிய விலங்குகள்     
Store dyr

-

en alligator +

முதலை

-

et gevir +

கிளைமான்கள்

-

en bavian +

பெருங்குரங்கு

-

en bjørn +

கரடி

-

en bøffel +

எருமை

-

en kamel +

ஒட்டகம்

-

en gepard +

சிறுத்தைப்புலி

-

ei ku +

மாடு

-

en krokodille +

முதலை

-

en dinosaur +

டைனோசர்

-

et esel +

கழுதை

-

en drage +

டிராகன்

-

en elefant +

யானை

-

en sjiraff +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

en gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

en flodhest +

நீர்யானை

-

en hest +

குதிரை

-

en kenguru +

கங்காரு

-

en leopard +

சிறுத்தை

-

ei løve +

சிங்கம்

-

en lama +

லாமா

-

ei gaupe +

லின்க்ஸ்

-

et monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

en elg +

கடமான்

-

en struts +

தீக்கோழி

-

en panda +

பாண்டா

-

en gris +

பன்றி

-

en isbjørn +

துருவக் கரடி

-

en puma +

பூமா

-

et neshorn +

காண்டாமிருகம்

-

en hjort +

ஆண் கலைமான்

-

en tiger +

புலி

-

en hvalross +

கடற்பசு

-

en villhest +

காட்டு குதிரை

-

en sebra +

வரிக்குதிரை

-
en alligator
முதலை

-
et gevir
கிளைமான்கள்

-
en bavian
பெருங்குரங்கு

-
en bjørn
கரடி

-
en bøffel
எருமை

-
en kamel
ஒட்டகம்

-
en gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
ei ku
மாடு

-
en krokodille
முதலை

-
en dinosaur
டைனோசர்

-
et esel
கழுதை

-
en drage
டிராகன்

-
en elefant
யானை

-
en sjiraff
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
en gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
en flodhest
நீர்யானை

-
en hest
குதிரை

-
en kenguru
கங்காரு

-
en leopard
சிறுத்தை

-
ei løve
சிங்கம்

-
en lama
லாமா

-
ei gaupe
லின்க்ஸ்

-
et monster
அசாதாரன மிருகம்

-
en elg
கடமான்

-
en struts
தீக்கோழி

-
en panda
பாண்டா

-
en gris
பன்றி

-
en isbjørn
துருவக் கரடி

-
en puma
பூமா

-
et neshorn
காண்டாமிருகம்

-
en hjort
ஆண் கலைமான்

-
en tiger
புலி

-
en hvalross
கடற்பசு

-
en villhest
காட்டு குதிரை

-
en sebra
வரிக்குதிரை