சிறிய விலங்குகள்     
Små dyr

-

en maur +

எறும்பு

-

en bille +

வண்டு

-

en fugl +

பறவை

-

et fuglebur +

பறவைக்கூண்டு

-

et fuglehus +

பறவை வீடு

-

ei humle +

வண்டு

-

en sommerfugl +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

ei larve +

கம்பளிப்பூச்சி

-

et tusenbein +

பூரான்

-

ei krabbe +

நண்டு

-

ei flue +

-

en frosk +

தவளை

-

en gullfisk +

தங்கமீன்

-

ei gresshoppe +

வெட்டுக்கிளி

-

et marsvin +

வாலில்லாத பன்றி

-

en hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

et pinnsvin +

முள்ளம்பன்றி

-

en kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

en iguan +

உடும்பு

-

et insekt +

பூச்சி

-

ei manet +

ஜெல்லிமீன்

-

en kattunge +

பூனைக் குட்டி

-

ei marihøne +

பொன்வண்டு

-

ei øgle +

பல்லி

-

ei lus +

பேன்

-

et murmeldyr +

மர்மொட்

-

en mygg +

கொசு

-

ei mus +

சுண்டெலி

-

en østers +

முத்துச் சிப்பி

-

en skorpion +

தேள்

-

en sjøhest +

கடல் குதிரை

-

et skjell +

சிப்பி

-

ei reke +

இறால்

-

en edderkopp +

சிலந்தி பூச்சி

-

et edderkoppnett +

சிலந்தி வலை

-

ei sjøstjerne +

நட்சத்திர மீன்

-

en veps +

குளவி

-
en maur
எறும்பு

-
en bille
வண்டு

-
en fugl
பறவை

-
et fuglebur
பறவைக்கூண்டு

-
et fuglehus
பறவை வீடு

-
ei humle
வண்டு

-
en sommerfugl
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
ei larve
கம்பளிப்பூச்சி

-
et tusenbein
பூரான்

-
ei krabbe
நண்டு

-
ei flue


-
en frosk
தவளை

-
en gullfisk
தங்கமீன்

-
ei gresshoppe
வெட்டுக்கிளி

-
et marsvin
வாலில்லாத பன்றி

-
en hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
et pinnsvin
முள்ளம்பன்றி

-
en kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
en iguan
உடும்பு

-
et insekt
பூச்சி

-
ei manet
ஜெல்லிமீன்

-
en kattunge
பூனைக் குட்டி

-
ei marihøne
பொன்வண்டு

-
ei øgle
பல்லி

-
ei lus
பேன்

-
et murmeldyr
மர்மொட்

-
en mygg
கொசு

-
ei mus
சுண்டெலி

-
en østers
முத்துச் சிப்பி

-
en skorpion
தேள்

-
en sjøhest
கடல் குதிரை

-
et skjell
சிப்பி

-
ei reke
இறால்

-
en edderkopp
சிலந்தி பூச்சி

-
et edderkoppnett
சிலந்தி வலை

-
ei sjøstjerne
நட்சத்திர மீன்

-
en veps
குளவி