கருத்தியலான பதங்கள்     
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

-

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
praśāsana

நிர்வாகம்

-

ਵਿਗਿਆਪਨ
vigi'āpana

விளம்பர பிரசாரம்

-

ਤੀਰ
tīra

அம்பு

-

ਪੇਸ਼ਾ
pēśā

பணித்துறை

-

ਚੋਣ
cōṇa

தேர்ந்தெடுப்பு

-

ਸਹਿਯੋਗ
sahiyōga

உடனுழைப்பு

-

ਰੰਗ
raga

நிறம்

-

ਸੰਪਰਕ
saparaka

தொடர்பு

-

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
pi'āra dā ailāna

காதல் அறிவிப்பு

-

ਪਤਣ
pataṇa

சரிவு

-

ਫ਼ਰਕ
faraka

வேறுபாடு

-

ਮੁਸ਼ਕਲ
muśakala

கஷ்டம்

-

ਖੋਜ
khōja

கண்டுபிடித்தல்

-

ਵਿਕਾਰ
vikāra

கோளாறு

-

ਦੂਰੀ
dūrī

தொலைவு

-

ਦੂਰੀ
dūrī

தூரம்

-

ਅਨੇਕਤਾ
anēkatā

பன்முகத்தன்மை

-

ਕੋਸ਼ਿਸ਼
kōśiśa

முயற்சி

-

ਘੋਖ
ghōkha

ஆய்வு

-

ਡਿੱਗਣਾ
ḍigaṇā

வீழ்ச்சி

-

ਜ਼ੋਰ
zōra

வலிமை

-

ਸੁਤੰਤਰਤਾ
sutataratā

சுதந்திரம்

-

ਭੂਤ
bhūta

பேய்

-

ਕੱਦ
kada

உயரம்

-

ਮਾਤਭੂਮੀ
mātabhūmī

தாய்நாடு

-

ਸਫਾਈ
saphā'ī

சுகாதாரம்

-

ਕਲਪਨਾ
kalapanā

கற்பனைத்திறன்

-

ਨਿਉਤਾ
ni'utā

அழைப்பு

-

ਦਿਖਾਵਟ
dikhāvaṭa

தோற்றம்

-

ਵਾਧਾ
vādhā

பெரிதாக்குதல்

-

ਚੋਣ
cōṇa

விருப்பத்தேர்வு

-

ਧੀਰਜ
dhīraja

பொறுமை

-

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
yōjanābadī

திட்டமிடல்

-

ਸਮੱਸਿਆ
samasi'ā

பிரச்சினை

-

ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā

பாதுகாப்பு

-

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
pratībiba

பிரதிபலிப்பு

-

ਗਣਤੰਤਰ
gaṇatatara

குடியரசு

-

ਜ਼ੋਖ਼ਮ
zōḵẖama

துணிந்து இறங்குதல்

-

ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā

பாதுகாப்பு

-

ਰਹੱਸ
rahasa

இரகசியம்

-

ਸੈਕਸ
saikasa

செக்ஸ்/பாலினம்

-

ਛਾਂ
chāṁ

நிழல்

-

ਪਰੰਪਰਾ
paraparā

பாரம்பரியம்

-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
praśāsana
நிர்வாகம்

-
ਵਿਗਿਆਪਨ
vigi'āpana
விளம்பர பிரசாரம்

-
ਤੀਰ
tīra
அம்பு

-
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ
pratībadha
தடை

-
ਪੇਸ਼ਾ
pēśā
பணித்துறை

-
ਕੇਂਦਰ
kēndara
மையம்

-
ਚੋਣ
cōṇa
தேர்ந்தெடுப்பு

-
ਸਹਿਯੋਗ
sahiyōga
உடனுழைப்பு

-
ਰੰਗ
raga
நிறம்

-
ਸੰਪਰਕ
saparaka
தொடர்பு

-
ਖ਼ਤਰਾ
ḵẖatarā
ஆபத்து

-
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
pi'āra dā ailāna
காதல் அறிவிப்பு

-
ਪਤਣ
pataṇa
சரிவு

-
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
paribhāśā
வரையறை

-
ਫ਼ਰਕ
faraka
வேறுபாடு

-
ਮੁਸ਼ਕਲ
muśakala
கஷ்டம்

-
ਦਿਸ਼ਾ
diśā
திசை

-
ਖੋਜ
khōja
கண்டுபிடித்தல்

-
ਵਿਕਾਰ
vikāra
கோளாறு

-
ਦੂਰੀ
dūrī
தொலைவு

-
ਦੂਰੀ
dūrī
தூரம்

-
ਅਨੇਕਤਾ
anēkatā
பன்முகத்தன்மை

-
ਕੋਸ਼ਿਸ਼
kōśiśa
முயற்சி

-
ਘੋਖ
ghōkha
ஆய்வு

-
ਡਿੱਗਣਾ
ḍigaṇā
வீழ்ச்சி

-
ਜ਼ੋਰ
zōra
வலிமை

-
ਸੁਗੰਧ
sugadha
வாசனை

-
ਸੁਤੰਤਰਤਾ
sutataratā
சுதந்திரம்

-
ਭੂਤ
bhūta
பேய்

-
ਅੱਧਾ
adhā
பாதி

-
ਕੱਦ
kada
உயரம்

-
ਸਹਾਇਤਾ
sahā'itā
உதவி

-
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ
lukaṇa dī thāṁ
மறைவிடம்

-
ਮਾਤਭੂਮੀ
mātabhūmī
தாய்நாடு

-
ਸਫਾਈ
saphā'ī
சுகாதாரம்

-
ਵਿਚਾਰ
vicāra
யோசனை

-
ਭਰਮ
bharama
மாயை

-
ਕਲਪਨਾ
kalapanā
கற்பனைத்திறன்

-
ਬੁੱਧੀ
budhī
அறிவு

-
ਨਿਉਤਾ
ni'utā
அழைப்பு

-
ਨਿਆਂ
ni'āṁ
நீதி

-
ਪ੍ਰਕਾਸ਼
prakāśa
ஒளி

-
ਦਿਖਾਵਟ
dikhāvaṭa
தோற்றம்

-
ਨੁਕਸਾਨ
nukasāna
இழப்பு

-
ਵਾਧਾ
vādhā
பெரிதாக்குதல்

-
ਗਲਤੀ
galatī
தவறு

-
ਹੱਤਿਆ
hati'ā
கொலை

-
ਰਾਸ਼ਟਰ
rāśaṭara
தேசம்

-
ਨਵੀਨਤਾ
navīnatā
புதுமை

-
ਚੋਣ
cōṇa
விருப்பத்தேர்வு

-
ਧੀਰਜ
dhīraja
பொறுமை

-
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
yōjanābadī
திட்டமிடல்

-
ਸਮੱਸਿਆ
samasi'ā
பிரச்சினை

-
ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā
பாதுகாப்பு

-
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
pratībiba
பிரதிபலிப்பு

-
ਗਣਤੰਤਰ
gaṇatatara
குடியரசு

-
ਜ਼ੋਖ਼ਮ
zōḵẖama
துணிந்து இறங்குதல்

-
ਸੁਰੱਖਿਆ
surakhi'ā
பாதுகாப்பு

-
ਰਹੱਸ
rahasa
இரகசியம்

-
ਸੈਕਸ
saikasa
செக்ஸ்/பாலினம்

-
ਛਾਂ
chāṁ
நிழல்

-
ਆਕਾਰ
ākāra
அளவு

-
ਇਕਜੁਟਤਾ
ikajuṭatā
ஒற்றுமை

-
ਸਫ਼ਲਤਾ
safalatā
வெற்றி

-
ਸਮਰਥਨ
samarathana
ஆதரவு

-
ਪਰੰਪਰਾ
paraparā
பாரம்பரியம்

-
ਭਾਰ
bhāra
எடை