உணர்வுகள்     
Uczucia

-

sympatia +

அன்பு

-

złość +

கோபம்

-

nuda +

சலிப்பு

-

zaufanie +

நம்பிக்கை

-

kreatywność +

படைப்பாற்றல்

-

kryzys +

நெருக்கடி

-

ciekawość +

ஆர்வம்

-

porażka +

தோல்வி

-

depresja +

மன அழுத்தம்

-

rozpacz +

நம்பிக்கையின்மை

-

rozczarowanie +

ஏமாற்றம்

-

nieufność +

அவநம்பிக்கை

-

wątpliwość +

சந்தேகம்

-

marzenie +

கனவு

-

zmęczenie +

சோர்வு

-

strach +

பயம்

-

spór +

சண்டை

-

przyjaźń +

நட்பு

-

zabawa +

வேடிக்கை

-

smutek +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

grymas +

முக நெளிப்பு

-

szczęście +

மகிழ்ச்சி

-

nadzieja +

நம்பிக்கை

-

głód +

பசி

-

zainteresowanie +

ஆர்வம்

-

radość +

மகிழ்ச்சி

-

pocałunek +

முத்தம்

-

samotność +

தனிமை

-

miłość +

அன்பு

-

melancholia +

துக்கம்

-

nastrój +

மனநிலை

-

optymizm +

நம்பிக்கை

-

panika +

பெரும் அச்சம்

-

rozterka +

குழப்பம்

-

wściekłość +

ஆத்திரம்

-

odmowa +

நிராகரிப்பு

-

związek +

உறவு

-

żądanie +

விண்ணப்பம்

-

krzyk +

அலறல்

-

bezpieczeństwo +

பாதுகாப்பு

-

szok +

அதிர்ச்சி

-

uśmiech +

புன்னகை

-

czułość +

மென்மை

-

myśl +

சிந்தனை

-

zaduma +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
sympatia
அன்பு

-
złość
கோபம்

-
nuda
சலிப்பு

-
zaufanie
நம்பிக்கை

-
kreatywność
படைப்பாற்றல்

-
kryzys
நெருக்கடி

-
ciekawość
ஆர்வம்

-
porażka
தோல்வி

-
depresja
மன அழுத்தம்

-
rozpacz
நம்பிக்கையின்மை

-
rozczarowanie
ஏமாற்றம்

-
nieufność
அவநம்பிக்கை

-
wątpliwość
சந்தேகம்

-
marzenie
கனவு

-
zmęczenie
சோர்வு

-
strach
பயம்

-
spór
சண்டை

-
przyjaźń
நட்பு

-
zabawa
வேடிக்கை

-
smutek
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
grymas
முக நெளிப்பு

-
szczęście
மகிழ்ச்சி

-
nadzieja
நம்பிக்கை

-
głód
பசி

-
zainteresowanie
ஆர்வம்

-
radość
மகிழ்ச்சி

-
pocałunek
முத்தம்

-
samotność
தனிமை

-
miłość
அன்பு

-
melancholia
துக்கம்

-
nastrój
மனநிலை

-
optymizm
நம்பிக்கை

-
panika
பெரும் அச்சம்

-
rozterka
குழப்பம்

-
wściekłość
ஆத்திரம்

-
odmowa
நிராகரிப்பு

-
związek
உறவு

-
żądanie
விண்ணப்பம்

-
krzyk
அலறல்

-
bezpieczeństwo
பாதுகாப்பு

-
szok
அதிர்ச்சி

-
uśmiech
புன்னகை

-
czułość
மென்மை

-
myśl
சிந்தனை

-
zaduma
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்