தொழில்நுட்பம்     
Technika

-

pompka

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

zdjęcie z lotu ptaka

வான்வழி நிழற்படம்

-

łożysko kulkowe

தாங்கிப் பந்து

-

bateria

மின்கலன்

-

łańcuch rowerowy

சைக்கிள் சங்கிலி

-

kabel

கேபிள்

-

zwój kabla

வடச்சுருள்

-

kaseta

ஒலிப் பேழை

-

ładowarka

மின்னூட்டி

-

kokpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

koło zębate

பற்சக்கரம்

-

kłódka z zamkiem szyfrowym

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

komputer

கணினி

-

dźwig/ żuraw

க்ரேன் இயந்திரம்

-

komputer stacjonarny

மேசைக் கணினி

-

platforma wiertnicza

தோண்டும் ரிக்

-

napęd

இயக்கி

-

dvd

டிவிடி

-

silnik elektryczny

மின்னோடி

-

energia

மின்சக்தி

-

koparka

தோண்டு பொறி

-

faks

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

kamera filmowa

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

dyskietka

நெகிழ் வட்டு

-

okulary ochronne

மூக்குக் கண்ணாடி

-

twardy dysk

நிலைவட்டு

-

joystick

இயக்குப்பிடி

-

klawisz

சாவி

-

lądowanie

இறங்குதல்

-

laptop

மடிக்கணினி

-

kosiarka

புல்தரைச் செதுக்கி

-

obiektyw

காமரா கண்ணாடி

-

maszyna

எந்திரம்

-

śruba

கடல் உந்தி

-

kopalnia

சுரங்கம்

-

rozgałęźnik

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

drukarka

அச்சுப்பொறி

-

program

கணினி நிரல்

-

śmigło

உந்தி

-

pompa

விசைக்குழாய்

-

gramofon

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

pilot zdalnego sterowania

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robot

இயந்திர மனிதன்

-

antena satelitarna

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

maszyna do szycia

தையல் இயந்திரம்

-

slajd

ஸ்லைடு படம்

-

technologia słoneczna

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

prom kosmiczny

விண்கலம்

-

walec

வெப்ப உருளி

-

zawieszenie

இடைநிறுத்தல்

-

przełącznik

ஸ்விட்ச்

-

taśma miernicza

அளவு நாடா

-

technika

தொழில்நுட்பம்

-

telefon

தொலை பேசி

-

teleobiektyw

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

teleskop

தொலைநோக்கி

-

pendrive

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

zawór

அடைப்பிதழ்

-

kamera wideo

வீடியோ கேமரா

-

napięcie

மின்னழுத்தம்

-

koło wodne

நீர்ச் சக்கரம்

-

turbina wiatrowa

காற்றாலை விசையாழி

-

wiatrak

காற்றாலை

-
pompka
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
zdjęcie z lotu ptaka
வான்வழி நிழற்படம்

-
łożysko kulkowe
தாங்கிப் பந்து

-
bateria
மின்கலன்

-
łańcuch rowerowy
சைக்கிள் சங்கிலி

-
kabel
கேபிள்

-
zwój kabla
வடச்சுருள்

-
aparat fotograficzny
கேமரா

-
kaseta
ஒலிப் பேழை

-
ładowarka
மின்னூட்டி

-
kokpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
koło zębate
பற்சக்கரம்

-
kłódka z zamkiem szyfrowym
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
komputer
கணினி

-
dźwig/ żuraw
க்ரேன் இயந்திரம்

-
komputer stacjonarny
மேசைக் கணினி

-
platforma wiertnicza
தோண்டும் ரிக்

-
napęd
இயக்கி

-
dvd
டிவிடி

-
silnik elektryczny
மின்னோடி

-
energia
மின்சக்தி

-
koparka
தோண்டு பொறி

-
faks
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
kamera filmowa
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
dyskietka
நெகிழ் வட்டு

-
okulary ochronne
மூக்குக் கண்ணாடி

-
twardy dysk
நிலைவட்டு

-
joystick
இயக்குப்பிடி

-
klawisz
சாவி

-
lądowanie
இறங்குதல்

-
laptop
மடிக்கணினி

-
kosiarka
புல்தரைச் செதுக்கி

-
obiektyw
காமரா கண்ணாடி

-
maszyna
எந்திரம்

-
śruba
கடல் உந்தி

-
kopalnia
சுரங்கம்

-
rozgałęźnik
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
drukarka
அச்சுப்பொறி

-
program
கணினி நிரல்

-
śmigło
உந்தி

-
pompa
விசைக்குழாய்

-
gramofon
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
pilot zdalnego sterowania
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robot
இயந்திர மனிதன்

-
antena satelitarna
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
maszyna do szycia
தையல் இயந்திரம்

-
slajd
ஸ்லைடு படம்

-
technologia słoneczna
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
prom kosmiczny
விண்கலம்

-
walec
வெப்ப உருளி

-
zawieszenie
இடைநிறுத்தல்

-
przełącznik
ஸ்விட்ச்

-
taśma miernicza
அளவு நாடா

-
technika
தொழில்நுட்பம்

-
telefon
தொலை பேசி

-
teleobiektyw
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
teleskop
தொலைநோக்கி

-
pendrive
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
zawór
அடைப்பிதழ்

-
kamera wideo
வீடியோ கேமரா

-
napięcie
மின்னழுத்தம்

-
koło wodne
நீர்ச் சக்கரம்

-
turbina wiatrowa
காற்றாலை விசையாழி

-
wiatrak
காற்றாலை