மூலப்பொருட்கள்     
Materiały

-

mosiądz +

பித்தளை

-

cement +

சிமென்ட்

-

ceramika +

பீங்கான்

-

tkanina +

கைத்துணி

-

materiał +

துணி

-

bawełna +

பருத்தி

-

kryształ +

படிகம்

-

brud +

அழுக்கு

-

klej +

பசை

-

skóra +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal +

உலோகம்

-

olej +

எண்ணெய்

-

proszek +

பொடி

-

sól +

உப்பு

-

piasek +

மணல்

-

złom +

வீணான பொருள்கள்

-

srebro +

வெள்ளி

-

kamień +

கல்

-

słoma +

வைக்கோல்

-

drewno +

மரம்

-

wełna +

கம்பளி

-
mosiądz
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
ceramika
பீங்கான்

-
tkanina
கைத்துணி

-
materiał
துணி

-
bawełna
பருத்தி

-
kryształ
படிகம்

-
brud
அழுக்கு

-
klej
பசை

-
skóra
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
olej
எண்ணெய்

-
proszek
பொடி

-
sól
உப்பு

-
piasek
மணல்

-
złom
வீணான பொருள்கள்

-
srebro
வெள்ளி

-
kamień
கல்

-
słoma
வைக்கோல்

-
drewno
மரம்

-
wełna
கம்பளி