பெரிய விலங்குகள்     
Wielkie zwierzęta

-

aligator

முதலை

-

poroże

கிளைமான்கள்

-

pawian

பெருங்குரங்கு

-

niedźwiedź

கரடி

-

bawół

எருமை

-

wielbłąd

ஒட்டகம்

-

gepard

சிறுத்தைப்புலி

-

krowa

மாடு

-

krokodyl

முதலை

-

dinozaur

டைனோசர்

-

osioł

கழுதை

-

smok

டிராகன்

-

słoń

யானை

-

żyrafa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

goryl

மனிதக்குரங்கு

-

hipopotam

நீர்யானை

-

koń

குதிரை

-

kangur

கங்காரு

-

lampart

சிறுத்தை

-

lew

சிங்கம்

-

lama

லாமா

-

ryś

லின்க்ஸ்

-

potwór

அசாதாரன மிருகம்

-

łoś

கடமான்

-

struś

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

świnia

பன்றி

-

niedźwiedź polarny

துருவக் கரடி

-

puma

பூமா

-

nosorożec

காண்டாமிருகம்

-

jeleń

ஆண் கலைமான்

-

tygrys

புலி

-

mors

கடற்பசு

-

dziki koń

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
aligator
முதலை

-
poroże
கிளைமான்கள்

-
pawian
பெருங்குரங்கு

-
niedźwiedź
கரடி

-
bawół
எருமை

-
wielbłąd
ஒட்டகம்

-
gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
krowa
மாடு

-
krokodyl
முதலை

-
dinozaur
டைனோசர்

-
osioł
கழுதை

-
smok
டிராகன்

-
słoń
யானை

-
żyrafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
goryl
மனிதக்குரங்கு

-
hipopotam
நீர்யானை

-
koń
குதிரை

-
kangur
கங்காரு

-
lampart
சிறுத்தை

-
lew
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
ryś
லின்க்ஸ்

-
potwór
அசாதாரன மிருகம்

-
łoś
கடமான்

-
struś
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
świnia
பன்றி

-
niedźwiedź polarny
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
nosorożec
காண்டாமிருகம்

-
jeleń
ஆண் கலைமான்

-
tygrys
புலி

-
mors
கடற்பசு

-
dziki koń
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை