சிறிய விலங்குகள்     
Małe zwierzęta

-

mrówka +

எறும்பு

-

żuk +

வண்டு

-

ptak +

பறவை

-

klatka na ptaki +

பறவைக்கூண்டு

-

budka dla ptaków +

பறவை வீடு

-

trzmiel +

வண்டு

-

motyl +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

gąsienica +

கம்பளிப்பூச்சி

-

stonoga +

பூரான்

-

krab +

நண்டு

-

mucha +

-

żaba +

தவளை

-

złota rybka +

தங்கமீன்

-

konik polny +

வெட்டுக்கிளி

-

świnka morska +

வாலில்லாத பன்றி

-

chomik +

ஹாம்ஸ்டர்

-

jeż +

முள்ளம்பன்றி

-

koliber +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

legwan +

உடும்பு

-

owad +

பூச்சி

-

meduza +

ஜெல்லிமீன்

-

kotek +

பூனைக் குட்டி

-

biedronka +

பொன்வண்டு

-

jaszczurka +

பல்லி

-

wesz +

பேன்

-

świstak +

மர்மொட்

-

komar +

கொசு

-

mysz +

சுண்டெலி

-

ostryga +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpion +

தேள்

-

konik morski +

கடல் குதிரை

-

muszla +

சிப்பி

-

krewetka +

இறால்

-

pająk +

சிலந்தி பூச்சி

-

pajęczyna +

சிலந்தி வலை

-

rozgwiazda +

நட்சத்திர மீன்

-

osa +

குளவி

-
mrówka
எறும்பு

-
żuk
வண்டு

-
ptak
பறவை

-
klatka na ptaki
பறவைக்கூண்டு

-
budka dla ptaków
பறவை வீடு

-
trzmiel
வண்டு

-
motyl
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
gąsienica
கம்பளிப்பூச்சி

-
stonoga
பூரான்

-
krab
நண்டு

-
mucha


-
żaba
தவளை

-
złota rybka
தங்கமீன்

-
konik polny
வெட்டுக்கிளி

-
świnka morska
வாலில்லாத பன்றி

-
chomik
ஹாம்ஸ்டர்

-
jeż
முள்ளம்பன்றி

-
koliber
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
legwan
உடும்பு

-
owad
பூச்சி

-
meduza
ஜெல்லிமீன்

-
kotek
பூனைக் குட்டி

-
biedronka
பொன்வண்டு

-
jaszczurka
பல்லி

-
wesz
பேன்

-
świstak
மர்மொட்

-
komar
கொசு

-
mysz
சுண்டெலி

-
ostryga
முத்துச் சிப்பி

-
skorpion
தேள்

-
konik morski
கடல் குதிரை

-
muszla
சிப்பி

-
krewetka
இறால்

-
pająk
சிலந்தி பூச்சி

-
pajęczyna
சிலந்தி வலை

-
rozgwiazda
நட்சத்திர மீன்

-
osa
குளவி