தொழில்நுட்பம்     
Tecnologia

-

a bomba de ar +

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

a fotografia aérea +

வான்வழி நிழற்படம்

-

o rolamento de esferas +

தாங்கிப் பந்து

-

a pilha +

மின்கலன்

-

a corrente de bicicleta +

சைக்கிள் சங்கிலி

-

o cabo +

கேபிள்

-

a bobina de cabo +

வடச்சுருள்

-

a máquina fotográfica +

கேமரா

-

a cassete de música +

ஒலிப் பேழை

-

o carregador +

மின்னூட்டி

-

o cockpit +

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

a roda dentada +

பற்சக்கரம்

-

o cadeado de combinação +

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

o computador +

கணினி

-

o guindaste +

க்ரேன் இயந்திரம்

-

a torre +

மேசைக் கணினி

-

a plataforma petrolífera +

தோண்டும் ரிக்

-

a unidade de disco +

இயக்கி

-

o dvd +

டிவிடி

-

o motor elétrico +

மின்னோடி

-

a energia +

மின்சக்தி

-

a escavadora +

தோண்டு பொறி

-

a máquina de fax +

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

a máquina de filmar +

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

a disquete +

நெகிழ் வட்டு

-

os óculos de proteção +

மூக்குக் கண்ணாடி

-

o disco rígido +

நிலைவட்டு

-

o joystick +

இயக்குப்பிடி

-

a tecla +

சாவி

-

a aterragem +

இறங்குதல்

-

o computador portátil +

மடிக்கணினி

-

a máquina de cortar relva +

புல்தரைச் செதுக்கி

-

a objetiva +

காமரா கண்ணாடி

-

a máquina +

எந்திரம்

-

a hélice marítima +

கடல் உந்தி

-

a mina +

சுரங்கம்

-

a tomada múltipla +

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

a impressora +

அச்சுப்பொறி

-

o programa +

கணினி நிரல்

-

a hélice +

உந்தி

-

a bomba +

விசைக்குழாய்

-

o gira-discos +

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

o controlo remoto +

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

o robô +

இயந்திர மனிதன்

-

a parabólica +

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

a máquina de costura +

தையல் இயந்திரம்

-

o rolo de filme +

ஸ்லைடு படம்

-

a tecnologia solar +

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

o vaivém espacial +

விண்கலம்

-

o cilindro compressor +

வெப்ப உருளி

-

a suspensão +

இடைநிறுத்தல்

-

o interruptor +

ஸ்விட்ச்

-

a fita métrica +

அளவு நாடா

-

a tecnologia +

தொழில்நுட்பம்

-

o telefone +

தொலை பேசி

-

a teleobjetiva +

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

o telescópio +

தொலைநோக்கி

-

o disco flash USB +

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

a válvula +

அடைப்பிதழ்

-

a câmara de vídeo +

வீடியோ கேமரா

-

a voltagem +

மின்னழுத்தம்

-

a nora +

நீர்ச் சக்கரம்

-

a turbina eólica +

காற்றாலை விசையாழி

-

o moinho de vento +

காற்றாலை

-
a bomba de ar
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
a fotografia aérea
வான்வழி நிழற்படம்

-
o rolamento de esferas
தாங்கிப் பந்து

-
a pilha
மின்கலன்

-
a corrente de bicicleta
சைக்கிள் சங்கிலி

-
o cabo
கேபிள்

-
a bobina de cabo
வடச்சுருள்

-
a máquina fotográfica
கேமரா

-
a cassete de música
ஒலிப் பேழை

-
o carregador
மின்னூட்டி

-
o cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
a roda dentada
பற்சக்கரம்

-
o cadeado de combinação
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
o computador
கணினி

-
o guindaste
க்ரேன் இயந்திரம்

-
a torre
மேசைக் கணினி

-
a plataforma petrolífera
தோண்டும் ரிக்

-
a unidade de disco
இயக்கி

-
o dvd
டிவிடி

-
o motor elétrico
மின்னோடி

-
a energia
மின்சக்தி

-
a escavadora
தோண்டு பொறி

-
a máquina de fax
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
a máquina de filmar
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
a disquete
நெகிழ் வட்டு

-
os óculos de proteção
மூக்குக் கண்ணாடி

-
o disco rígido
நிலைவட்டு

-
o joystick
இயக்குப்பிடி

-
a tecla
சாவி

-
a aterragem
இறங்குதல்

-
o computador portátil
மடிக்கணினி

-
a máquina de cortar relva
புல்தரைச் செதுக்கி

-
a objetiva
காமரா கண்ணாடி

-
a máquina
எந்திரம்

-
a hélice marítima
கடல் உந்தி

-
a mina
சுரங்கம்

-
a tomada múltipla
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
a impressora
அச்சுப்பொறி

-
o programa
கணினி நிரல்

-
a hélice
உந்தி

-
a bomba
விசைக்குழாய்

-
o gira-discos
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
o controlo remoto
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
o robô
இயந்திர மனிதன்

-
a parabólica
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
a máquina de costura
தையல் இயந்திரம்

-
o rolo de filme
ஸ்லைடு படம்

-
a tecnologia solar
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
o vaivém espacial
விண்கலம்

-
o cilindro compressor
வெப்ப உருளி

-
a suspensão
இடைநிறுத்தல்

-
o interruptor
ஸ்விட்ச்

-
a fita métrica
அளவு நாடா

-
a tecnologia
தொழில்நுட்பம்

-
o telefone
தொலை பேசி

-
a teleobjetiva
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
o telescópio
தொலைநோக்கி

-
o disco flash USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
a válvula
அடைப்பிதழ்

-
a câmara de vídeo
வீடியோ கேமரா

-
a voltagem
மின்னழுத்தம்

-
a nora
நீர்ச் சக்கரம்

-
a turbina eólica
காற்றாலை விசையாழி

-
o moinho de vento
காற்றாலை