இயற்கை     
Natureza

-

o arco +

வளைவு

-

o celeiro +

தானியக் களஞ்சியம்

-

a baía +

விரிகுடா

-

a praia +

கடற்கரை

-

a bolha +

நீர்க்குமிழி

-

a caverna +

குகை

-

a quinta +

பண்ணை

-

o fogo +

தீ

-

a pegada +

கால் தடம்

-

o globo +

உலகம்

-

a colheita +

அறுவடை

-

os fardos de feno +

வைக்கோல் கட்டு

-

o lago +

ஏரி

-

a folha +

இலை

-

a montanha +

மலை

-

o oceano +

சமுத்திரம்

-

o panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

a rocha +

பாறை

-

a nascente +

வசந்தகாலம்

-

o pântano +

சதுப்பு நிலம்

-

a árvore +

மரம்

-

o tronco da árvore +

அடிமரம்

-

o vale +

பள்ளத்தாக்கு

-

a paisagem +

காட்சி

-

o jato de água +

நீர் ஊற்று

-

a catarata +

நீர்வீழ்ச்சி

-

a onda +

அலை

-
o arco
வளைவு

-
o celeiro
தானியக் களஞ்சியம்

-
a baía
விரிகுடா

-
a praia
கடற்கரை

-
a bolha
நீர்க்குமிழி

-
a caverna
குகை

-
a quinta
பண்ணை

-
o fogo
தீ

-
a pegada
கால் தடம்

-
o globo
உலகம்

-
a colheita
அறுவடை

-
os fardos de feno
வைக்கோல் கட்டு

-
o lago
ஏரி

-
a folha
இலை

-
a montanha
மலை

-
o oceano
சமுத்திரம்

-
o panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
a rocha
பாறை

-
a nascente
வசந்தகாலம்

-
o pântano
சதுப்பு நிலம்

-
a árvore
மரம்

-
o tronco da árvore
அடிமரம்

-
o vale
பள்ளத்தாக்கு

-
a paisagem
காட்சி

-
o jato de água
நீர் ஊற்று

-
a catarata
நீர்வீழ்ச்சி

-
a onda
அலை