நிதி     
Finanças

-

o multibanco +

ஏடிஎம்

-

a conta +

கணக்கு

-

o banco +

வங்கி

-

a nota +

கரென்ஸி நோட்டு

-

o cheque +

காசோலை

-

a caixa registadora +

ரஸீது மெஷின்

-

a moeda +

நாணயம்

-

a moeda +

கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-

o diamante +

வைரம்

-

o dólar +

டாலர்

-

a doação +

நன்கொடை

-

o euro +

யூரோ

-

a taxa de câmbio +

பணமாற்று விகிதம்

-

o ouro +

தங்கம்

-

o luxo +

ஆடம்பரம்

-

o preço de mercado +

நிலவு சந்தை விலை

-

a filiação +

உறுப்பினர்

-

o dinheiro +

பணம்

-

a percentagem +

சதவிகிதம்

-

o mealheiro +

உண்டியல்

-

a etiqueta de preço +

விலைச் சீட்டு

-

a bolsa +

பணப்பை

-

o recibo +

இரசீது

-

a bolsa de valores +

பங்கு சந்தை

-

o comércio +

வர்த்தகம்

-

o tesouro +

பொக்கிஷம்

-

a carteira +

பணப்பை

-

a riqueza +

செல்வம்

-
o multibanco
ஏடிஎம்

-
a conta
கணக்கு

-
o banco
வங்கி

-
a nota
கரென்ஸி நோட்டு

-
o cheque
காசோலை

-
a caixa registadora
ரஸீது மெஷின்

-
a moeda
நாணயம்

-
a moeda
கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-
o diamante
வைரம்

-
o dólar
டாலர்

-
a doação
நன்கொடை

-
o euro
யூரோ

-
a taxa de câmbio
பணமாற்று விகிதம்

-
o ouro
தங்கம்

-
o luxo
ஆடம்பரம்

-
o preço de mercado
நிலவு சந்தை விலை

-
a filiação
உறுப்பினர்

-
o dinheiro
பணம்

-
a percentagem
சதவிகிதம்

-
o mealheiro
உண்டியல்

-
a etiqueta de preço
விலைச் சீட்டு

-
a bolsa
பணப்பை

-
o recibo
இரசீது

-
a bolsa de valores
பங்கு சந்தை

-
o comércio
வர்த்தகம்

-
o tesouro
பொக்கிஷம்

-
a carteira
பணப்பை

-
a riqueza
செல்வம்