அறைக்கலண்கள்     
Mobiliário

-

a poltrona

கைப்பிடி நாற்காலி

-

a cama

படுக்கை

-

a roupa de cama

படுக்கைத் துணி

-

a estante

புத்தக அலமாரி

-

a carpete

கம்பளம்

-

a cadeira

நாற்காலி

-

a cómoda

அடுக்குப் பெட்டி

-

o berço

தொட்டில்

-

o armário

அலமாரி

-

a cortina

திரைச்சீலை

-

a cortina

திரைச்சீலை

-

a mesa

மேசை

-

a ventoinha

மின் விசிறி

-

o tapete

பாய்

-

o parque

பிளேபென்

-

a cadeira de balanço

ஆடும் நாற்காலி

-

o cofre

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

o assento

ஆசனம்

-

a prateleira

அலமாரி

-

a mesa lateral

பக்க மேசை

-

o sofá

சோஃபா

-

o banco alto

ஸ்டூல்

-

a mesa

மேசை

-

o candeeiro de mesa

மேசை விளக்கு

-

o cesto dos papéis

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
a poltrona
கைப்பிடி நாற்காலி

-
a cama
படுக்கை

-
a roupa de cama
படுக்கைத் துணி

-
a estante
புத்தக அலமாரி

-
a carpete
கம்பளம்

-
a cadeira
நாற்காலி

-
a cómoda
அடுக்குப் பெட்டி

-
o berço
தொட்டில்

-
o armário
அலமாரி

-
a cortina
திரைச்சீலை

-
a cortina
திரைச்சீலை

-
a mesa
மேசை

-
a ventoinha
மின் விசிறி

-
o tapete
பாய்

-
o parque
பிளேபென்

-
a cadeira de balanço
ஆடும் நாற்காலி

-
o cofre
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
o assento
ஆசனம்

-
a prateleira
அலமாரி

-
a mesa lateral
பக்க மேசை

-
o sofá
சோஃபா

-
o banco alto
ஸ்டூல்

-
a mesa
மேசை

-
o candeeiro de mesa
மேசை விளக்கு

-
o cesto dos papéis
கழிவு பேப்பர் கூடை