அறைக்கலண்கள்     
Mobiliário

-

a poltrona +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

a cama +

படுக்கை

-

a roupa de cama +

படுக்கைத் துணி

-

a estante +

புத்தக அலமாரி

-

a carpete +

கம்பளம்

-

a cadeira +

நாற்காலி

-

a cómoda +

அடுக்குப் பெட்டி

-

o berço +

தொட்டில்

-

o armário +

அலமாரி

-

a cortina +

திரைச்சீலை

-

a cortina +

திரைச்சீலை

-

a mesa +

மேசை

-

a ventoinha +

மின் விசிறி

-

o tapete +

பாய்

-

o parque +

பிளேபென்

-

a cadeira de balanço +

ஆடும் நாற்காலி

-

o cofre +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

o assento +

ஆசனம்

-

a prateleira +

அலமாரி

-

a mesa lateral +

பக்க மேசை

-

o sofá +

சோஃபா

-

o banco alto +

ஸ்டூல்

-

a mesa +

மேசை

-

o candeeiro de mesa +

மேசை விளக்கு

-

o cesto dos papéis +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
a poltrona
கைப்பிடி நாற்காலி

-
a cama
படுக்கை

-
a roupa de cama
படுக்கைத் துணி

-
a estante
புத்தக அலமாரி

-
a carpete
கம்பளம்

-
a cadeira
நாற்காலி

-
a cómoda
அடுக்குப் பெட்டி

-
o berço
தொட்டில்

-
o armário
அலமாரி

-
a cortina
திரைச்சீலை

-
a cortina
திரைச்சீலை

-
a mesa
மேசை

-
a ventoinha
மின் விசிறி

-
o tapete
பாய்

-
o parque
பிளேபென்

-
a cadeira de balanço
ஆடும் நாற்காலி

-
o cofre
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
o assento
ஆசனம்

-
a prateleira
அலமாரி

-
a mesa lateral
பக்க மேசை

-
o sofá
சோஃபா

-
o banco alto
ஸ்டூல்

-
a mesa
மேசை

-
o candeeiro de mesa
மேசை விளக்கு

-
o cesto dos papéis
கழிவு பேப்பர் கூடை