தாவரங்கள்     
Plantas

-

o bambu +

மூங்கில்

-

a flor +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

o ramo de flores +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

o ramo +

கிளை

-

o botão +

மொட்டு

-

o cacto +

கள்ளிச்செடி

-

o trevo +

க்ளோவர்

-

a pinha +

தாவரக் கூம்பு

-

o fidalguinho +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

o açafrão +

க்ரோகஸ்

-

o narciso +

டாஃபடில்

-

a margarida +

டெய்சி

-

o dente-de-leão +

டான்டேலியன்

-

a flor +

மலர்

-

a folhagem +

பசுமை இலைகள்

-

o grão +

தானியம்

-

a relva +

புல்

-

o crescimento +

வளர்ச்சி

-

o jacinto +

நீலோற்பலம்

-

o relvado +

புல்வெளி

-

o lírio +

லில்லி

-

a linhaça +

ஆளி விதை

-

o cogumelo +

காளான்

-

a oliveira +

ஆலிவ் மரம்

-

a palmeira +

பனை மரம்

-

o amor-perfeito +

பான்சி

-

o pessegueiro +

குழிப்பேரி மரம்

-

a planta +

தாவரம்

-

a papoila +

கசகசா செடி

-

a raiz +

வேர்

-

a rosa +

ரோஜா

-

a semente +

விதை

-

o galanthus +

பனித்துளிப் பூ

-

o girassol +

சூரியகாந்தி

-

o espinho +

முள்

-

o tronco +

அடிமரம்

-

a tulipa +

ட்யூலிப்

-

o nenúfar +

நீர் லில்லி

-

o trigo +

கோதுமை

-
o bambu
மூங்கில்

-
a flor
அரும்பு மலர்ச்சி

-
o ramo de flores
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
o ramo
கிளை

-
o botão
மொட்டு

-
o cacto
கள்ளிச்செடி

-
o trevo
க்ளோவர்

-
a pinha
தாவரக் கூம்பு

-
o fidalguinho
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
o açafrão
க்ரோகஸ்

-
o narciso
டாஃபடில்

-
a margarida
டெய்சி

-
o dente-de-leão
டான்டேலியன்

-
a flor
மலர்

-
a folhagem
பசுமை இலைகள்

-
o grão
தானியம்

-
a relva
புல்

-
o crescimento
வளர்ச்சி

-
o jacinto
நீலோற்பலம்

-
o relvado
புல்வெளி

-
o lírio
லில்லி

-
a linhaça
ஆளி விதை

-
o cogumelo
காளான்

-
a oliveira
ஆலிவ் மரம்

-
a palmeira
பனை மரம்

-
o amor-perfeito
பான்சி

-
o pessegueiro
குழிப்பேரி மரம்

-
a planta
தாவரம்

-
a papoila
கசகசா செடி

-
a raiz
வேர்

-
a rosa
ரோஜா

-
a semente
விதை

-
o galanthus
பனித்துளிப் பூ

-
o girassol
சூரியகாந்தி

-
o espinho
முள்

-
o tronco
அடிமரம்

-
a tulipa
ட்யூலிப்

-
o nenúfar
நீர் லில்லி

-
o trigo
கோதுமை