மூலப்பொருட்கள்     
Materiais

-

o bronze +

பித்தளை

-

o cimento +

சிமென்ட்

-

a cerâmica +

பீங்கான்

-

o pano +

கைத்துணி

-

o tecido +

துணி

-

o algodão +

பருத்தி

-

o cristal +

படிகம்

-

a sujeira +

அழுக்கு

-

a cola +

பசை

-

o couro +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

o metal +

உலோகம்

-

o óleo +

எண்ணெய்

-

o pó +

பொடி

-

o sal +

உப்பு

-

a areia +

மணல்

-

a sucata +

வீணான பொருள்கள்

-

a prata +

வெள்ளி

-

a pedra +

கல்

-

a palha +

வைக்கோல்

-

a madeira +

மரம்

-

a lã +

கம்பளி

-
o bronze
பித்தளை

-
o cimento
சிமென்ட்

-
a cerâmica
பீங்கான்

-
o pano
கைத்துணி

-
o tecido
துணி

-
o algodão
பருத்தி

-
o cristal
படிகம்

-
a sujeira
அழுக்கு

-
a cola
பசை

-
o couro
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
o metal
உலோகம்

-
o óleo
எண்ணெய்

-
o pó
பொடி

-
o sal
உப்பு

-
a areia
மணல்

-
a sucata
வீணான பொருள்கள்

-
a prata
வெள்ளி

-
a pedra
கல்

-
a palha
வைக்கோல்

-
a madeira
மரம்

-
a lã
கம்பளி