வானிலை     
Meteorologia

-

o barómetro +

காற்றழுத்தமானி

-

a nuvem +

மேகம்

-

o frio +

குளிர்ச்சி

-

o crescente +

பிறைச் சந்திரன்

-

a escuridão +

இருள்

-

a seca +

வறட்சி

-

a terra +

புவி

-

o nevoeiro +

மூடுபனி

-

a geada +

பனி

-

o pavimento gelado +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

o calor +

வெப்பம்

-

o furacão +

புயல்

-

o sincelo +

உறை நீர் மணி

-

o raio +

மின்னல்

-

o meteoro +

எரி நட்சத்திரம்

-

a lua +

சந்திரன்

-

o arco-íris +

வானவில்

-

a gota de chuva +

மழைத்துளி

-

a neve +

பனி

-

o floco de neve +

பனிச்செதில்

-

o boneco de neve +

பனி மனிதன்

-

a estrela +

நட்சத்திரம்

-

a tempestade +

புயல்

-

o aumento da tempestade +

புயல் எழுச்சி

-

o sol +

சூரியன்

-

o raio de sol +

சூரியக் கதிர்கள்

-

o pôr-do-sol +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

o termómetro +

வெப்பமானி

-

a tempestade +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

o crepúsculo +

அந்தி கருக்கல்

-

o tempo +

வானிலை

-

o pavimento molhado +

ஈரமான நிலை

-

o vento +

வீசும் காற்று

-
o barómetro
காற்றழுத்தமானி

-
a nuvem
மேகம்

-
o frio
குளிர்ச்சி

-
o crescente
பிறைச் சந்திரன்

-
a escuridão
இருள்

-
a seca
வறட்சி

-
a terra
புவி

-
o nevoeiro
மூடுபனி

-
a geada
பனி

-
o pavimento gelado
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
o calor
வெப்பம்

-
o furacão
புயல்

-
o sincelo
உறை நீர் மணி

-
o raio
மின்னல்

-
o meteoro
எரி நட்சத்திரம்

-
a lua
சந்திரன்

-
o arco-íris
வானவில்

-
a gota de chuva
மழைத்துளி

-
a neve
பனி

-
o floco de neve
பனிச்செதில்

-
o boneco de neve
பனி மனிதன்

-
a estrela
நட்சத்திரம்

-
a tempestade
புயல்

-
o aumento da tempestade
புயல் எழுச்சி

-
o sol
சூரியன்

-
o raio de sol
சூரியக் கதிர்கள்

-
o pôr-do-sol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
o termómetro
வெப்பமானி

-
a tempestade
இடியுடன் கூடிய மழை

-
o crepúsculo
அந்தி கருக்கல்

-
o tempo
வானிலை

-
o pavimento molhado
ஈரமான நிலை

-
o vento
வீசும் காற்று