கருத்தியலான பதங்கள்     
Termos abstratos

-

a administração +

நிர்வாகம்

-

a publicidade +

விளம்பர பிரசாரம்

-

a seta +

அம்பு

-

a proibição +

தடை

-

a carreira +

பணித்துறை

-

o centro +

மையம்

-

a escolha +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

a colaboração +

உடனுழைப்பு

-

a cor +

நிறம்

-

o contato +

தொடர்பு

-

o perigo +

ஆபத்து

-

a declaração de amor +

காதல் அறிவிப்பு

-

o declínio +

சரிவு

-

a definição +

வரையறை

-

a diferença +

வேறுபாடு

-

a dificuldade +

கஷ்டம்

-

a direção +

திசை

-

a descoberta +

கண்டுபிடித்தல்

-

a desordem +

கோளாறு

-

a distância +

தொலைவு

-

a distância +

தூரம்

-

a diversidade +

பன்முகத்தன்மை

-

o esforço +

முயற்சி

-

a exploração +

ஆய்வு

-

a queda +

வீழ்ச்சி

-

a força +

வலிமை

-

a fragrância +

வாசனை

-

a liberdade +

சுதந்திரம்

-

o fantasma +

பேய்

-

a metade +

பாதி

-

a altura +

உயரம்

-

a ajuda +

உதவி

-

o esconderijo +

மறைவிடம்

-

a pátria +

தாய்நாடு

-

a higiene +

சுகாதாரம்

-

a ideia +

யோசனை

-

a ilusão +

மாயை

-

a imaginação +

கற்பனைத்திறன்

-

a inteligência +

அறிவு

-

o convite +

அழைப்பு

-

a justiça +

நீதி

-

a luz +

ஒளி

-

o olhar +

தோற்றம்

-

a perda +

இழப்பு

-

a ampliação +

பெரிதாக்குதல்

-

o erro +

தவறு

-

o assassinato +

கொலை

-

a nação +

தேசம்

-

a novidade +

புதுமை

-

a opção +

விருப்பத்தேர்வு

-

a paciência +

பொறுமை

-

o planejamento +

திட்டமிடல்

-

o problema +

பிரச்சினை

-

a proteção +

பாதுகாப்பு

-

a reflexão +

பிரதிபலிப்பு

-

a república +

குடியரசு

-

o risco +

துணிந்து இறங்குதல்

-

a segurança +

பாதுகாப்பு

-

o segredo +

இரகசியம்

-

o sexo +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

a sombra +

நிழல்

-

o tamanho +

அளவு

-

a solidariedade +

ஒற்றுமை

-

o sucesso +

வெற்றி

-

o apoio +

ஆதரவு

-

a tradição +

பாரம்பரியம்

-

o peso +

எடை

-
a administração
நிர்வாகம்

-
a publicidade
விளம்பர பிரசாரம்

-
a seta
அம்பு

-
a proibição
தடை

-
a carreira
பணித்துறை

-
o centro
மையம்

-
a escolha
தேர்ந்தெடுப்பு

-
a colaboração
உடனுழைப்பு

-
a cor
நிறம்

-
o contato
தொடர்பு

-
o perigo
ஆபத்து

-
a declaração de amor
காதல் அறிவிப்பு

-
o declínio
சரிவு

-
a definição
வரையறை

-
a diferença
வேறுபாடு

-
a dificuldade
கஷ்டம்

-
a direção
திசை

-
a descoberta
கண்டுபிடித்தல்

-
a desordem
கோளாறு

-
a distância
தொலைவு

-
a distância
தூரம்

-
a diversidade
பன்முகத்தன்மை

-
o esforço
முயற்சி

-
a exploração
ஆய்வு

-
a queda
வீழ்ச்சி

-
a força
வலிமை

-
a fragrância
வாசனை

-
a liberdade
சுதந்திரம்

-
o fantasma
பேய்

-
a metade
பாதி

-
a altura
உயரம்

-
a ajuda
உதவி

-
o esconderijo
மறைவிடம்

-
a pátria
தாய்நாடு

-
a higiene
சுகாதாரம்

-
a ideia
யோசனை

-
a ilusão
மாயை

-
a imaginação
கற்பனைத்திறன்

-
a inteligência
அறிவு

-
o convite
அழைப்பு

-
a justiça
நீதி

-
a luz
ஒளி

-
o olhar
தோற்றம்

-
a perda
இழப்பு

-
a ampliação
பெரிதாக்குதல்

-
o erro
தவறு

-
o assassinato
கொலை

-
a nação
தேசம்

-
a novidade
புதுமை

-
a opção
விருப்பத்தேர்வு

-
a paciência
பொறுமை

-
o planejamento
திட்டமிடல்

-
o problema
பிரச்சினை

-
a proteção
பாதுகாப்பு

-
a reflexão
பிரதிபலிப்பு

-
a república
குடியரசு

-
o risco
துணிந்து இறங்குதல்

-
a segurança
பாதுகாப்பு

-
o segredo
இரகசியம்

-
o sexo
செக்ஸ்/பாலினம்

-
a sombra
நிழல்

-
o tamanho
அளவு

-
a solidariedade
ஒற்றுமை

-
o sucesso
வெற்றி

-
o apoio
ஆதரவு

-
a tradição
பாரம்பரியம்

-
o peso
எடை