ஆரோக்கியம்     
Saúde

-

a ambulância +

ஆம்புலன்ஸ்

-

o curativo +

கட்டுத்துணி

-

o nascimento +

பிறப்பு

-

a pressão sanguínea +

இரத்த அழுத்தம்

-

o cuidado com o corpo +

உடல் பாதுகாப்பு

-

o resfriado +

ஜலதோஷம்

-

o creme +

கிரீம்

-

a muleta +

ஊன்றுகோல்

-

o exame +

பரிசோதனை

-

a exaustão / o cansaço +

முழு சோர்வு

-

a máscara facial +

முகப்பூச்சு

-

a caixa de primeiros socorros +

முதலுதவிப் பெட்டி

-

a cura +

குணமாதல்

-

a saúde +

ஆரோக்கியம்

-

o aparelho auditivo +

கேட்டல் கருவி

-

o hospital +

வைத்தியசாலை

-

a injecção +

ஊசிபோடுதல்

-

a lesão +

காயம்

-

a maquiagem +

ஒப்பனை

-

a massagem +

மசாஜ்

-

a medicina +

மருந்து

-

o medicamento +

மருந்து

-

o pilão +

காரை

-

o protetor bucal +

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

o cortador de unhas +

நகம்வெட்டி

-

a obesidade +

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

a operação +

அறுவைச் சிகிச்சை

-

a dor +

வலி

-

o perfume +

நறுமணக் கலவை

-

a pílula +

மாத்திரை

-

a gravidez +

கர்ப்பம்

-

o barbeador / a navalha +

சவரக்கருவி

-

o barbear +

முகச் சவரம்

-

o pincel de barba +

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

o sono +

தூக்கம்

-

o fumante +

புகை பிடிப்பவர்

-

a proibição de fumar +

புகை பிடித்தல் தடை

-

o protetor solar +

சன்ஸ்கிரீன்

-

o cotonete +

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

a escova de dentes +

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

o creme dental +

பற்பசை

-

o palito de dente +

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

a vítima +

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

a balança +

எடை அளவை

-

a cadeira de rodas +

சக்கர நாற்காலி

-
a ambulância
ஆம்புலன்ஸ்

-
o curativo
கட்டுத்துணி

-
o nascimento
பிறப்பு

-
a pressão sanguínea
இரத்த அழுத்தம்

-
o cuidado com o corpo
உடல் பாதுகாப்பு

-
o resfriado
ஜலதோஷம்

-
o creme
கிரீம்

-
a muleta
ஊன்றுகோல்

-
o exame
பரிசோதனை

-
a exaustão / o cansaço
முழு சோர்வு

-
a máscara facial
முகப்பூச்சு

-
a caixa de primeiros socorros
முதலுதவிப் பெட்டி

-
a cura
குணமாதல்

-
a saúde
ஆரோக்கியம்

-
o aparelho auditivo
கேட்டல் கருவி

-
o hospital
வைத்தியசாலை

-
a injecção
ஊசிபோடுதல்

-
a lesão
காயம்

-
a maquiagem
ஒப்பனை

-
a massagem
மசாஜ்

-
a medicina
மருந்து

-
o medicamento
மருந்து

-
o pilão
காரை

-
o protetor bucal
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
o cortador de unhas
நகம்வெட்டி

-
a obesidade
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
a operação
அறுவைச் சிகிச்சை

-
a dor
வலி

-
o perfume
நறுமணக் கலவை

-
a pílula
மாத்திரை

-
a gravidez
கர்ப்பம்

-
o barbeador / a navalha
சவரக்கருவி

-
o barbear
முகச் சவரம்

-
o pincel de barba
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-
o sono
தூக்கம்

-
o fumante
புகை பிடிப்பவர்

-
a proibição de fumar
புகை பிடித்தல் தடை

-
o protetor solar
சன்ஸ்கிரீன்

-
o cotonete
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
a escova de dentes
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
o creme dental
பற்பசை

-
o palito de dente
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
a vítima
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
a balança
எடை அளவை

-
a cadeira de rodas
சக்கர நாற்காலி