கலைகள்     
Artes

-

o aplauso +

கைதட்டல்

-

a arte +

கலை

-

a reverência / a saudação +

வணங்குதல்

-

a escova +

தூரிகை

-

o livro para colorir +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

o dançarino +

நடனமாது

-

o desenho +

சித்திரம்

-

a galeria +

கலைக்கூடம்

-

a janela de vidro +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

o graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

o artesanato +

கைவினைக் கலை

-

o mosaico +

மொசைக்

-

o mural +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

o museu +

அருங்காட்சியகம்

-

a execução / a representação +

செயல்திறன்

-

a imagem +

படம்

-

o poema +

கவிதை

-

a escultura +

சிற்பம்

-

a música +

பாட்டு

-

a estátua +

சிலை

-

a cor da água +

நீர் வண்ணங்கள்

-
o aplauso
கைதட்டல்

-
a arte
கலை

-
a reverência / a saudação
வணங்குதல்

-
a escova
தூரிகை

-
o livro para colorir
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
o dançarino
நடனமாது

-
o desenho
சித்திரம்

-
a galeria
கலைக்கூடம்

-
a janela de vidro
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
o graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
o artesanato
கைவினைக் கலை

-
o mosaico
மொசைக்

-
o mural
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
o museu
அருங்காட்சியகம்

-
a execução / a representação
செயல்திறன்

-
a imagem
படம்

-
o poema
கவிதை

-
a escultura
சிற்பம்

-
a música
பாட்டு

-
a estátua
சிலை

-
a cor da água
நீர் வண்ணங்கள்