வானிலை     
Tempo / Clima

-

o barômetro +

காற்றழுத்தமானி

-

a nuvem +

மேகம்

-

o frio +

குளிர்ச்சி

-

a (lua) crescente +

பிறைச் சந்திரன்

-

a escuridão +

இருள்

-

a seca +

வறட்சி

-

a terra +

புவி

-

o nevoeiro +

மூடுபனி

-

a geada +

பனி

-

a camada de gelo +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

o calor +

வெப்பம்

-

o furacão +

புயல்

-

o sincelo / a estalactite +

உறை நீர் மணி

-

o raio +

மின்னல்

-

o meteoro +

எரி நட்சத்திரம்

-

a lua +

சந்திரன்

-

o arco-íris +

வானவில்

-

a gota de chuva +

மழைத்துளி

-

a neve +

பனி

-

o floco de neve +

பனிச்செதில்

-

o boneco de neve +

பனி மனிதன்

-

a estrela +

நட்சத்திரம்

-

a tempestade +

புயல்

-

a ressaca / a elevação do nível da água +

புயல் எழுச்சி

-

o sol +

சூரியன்

-

o raio de sol +

சூரியக் கதிர்கள்

-

o pôr do sol +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

o termômetro +

வெப்பமானி

-

o temporal +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

o crepúsculo +

அந்தி கருக்கல்

-

o tempo / o clima +

வானிலை

-

a umidade +

ஈரமான நிலை

-

o vento +

வீசும் காற்று

-
o barômetro
காற்றழுத்தமானி

-
a nuvem
மேகம்

-
o frio
குளிர்ச்சி

-
a (lua) crescente
பிறைச் சந்திரன்

-
a escuridão
இருள்

-
a seca
வறட்சி

-
a terra
புவி

-
o nevoeiro
மூடுபனி

-
a geada
பனி

-
a camada de gelo
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
o calor
வெப்பம்

-
o furacão
புயல்

-
o sincelo / a estalactite
உறை நீர் மணி

-
o raio
மின்னல்

-
o meteoro
எரி நட்சத்திரம்

-
a lua
சந்திரன்

-
o arco-íris
வானவில்

-
a gota de chuva
மழைத்துளி

-
a neve
பனி

-
o floco de neve
பனிச்செதில்

-
o boneco de neve
பனி மனிதன்

-
a estrela
நட்சத்திரம்

-
a tempestade
புயல்

-
a ressaca / a elevação do nível da água
புயல் எழுச்சி

-
o sol
சூரியன்

-
o raio de sol
சூரியக் கதிர்கள்

-
o pôr do sol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
o termômetro
வெப்பமானி

-
o temporal
இடியுடன் கூடிய மழை

-
o crepúsculo
அந்தி கருக்கல்

-
o tempo / o clima
வானிலை

-
a umidade
ஈரமான நிலை

-
o vento
வீசும் காற்று