வானிலை     
Tempo / Clima

-

o barômetro

காற்றழுத்தமானி

-

a nuvem

மேகம்

-

o frio

குளிர்ச்சி

-

a (lua) crescente

பிறைச் சந்திரன்

-

a escuridão

இருள்

-

a seca

வறட்சி

-

a terra

புவி

-

o nevoeiro

மூடுபனி

-

a geada

பனி

-

a camada de gelo

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

o calor

வெப்பம்

-

o furacão

புயல்

-

o sincelo / a estalactite

உறை நீர் மணி

-

o raio

மின்னல்

-

o meteoro

எரி நட்சத்திரம்

-

a lua

சந்திரன்

-

o arco-íris

வானவில்

-

a gota de chuva

மழைத்துளி

-

a neve

பனி

-

o floco de neve

பனிச்செதில்

-

o boneco de neve

பனி மனிதன்

-

a estrela

நட்சத்திரம்

-

a tempestade

புயல்

-

a ressaca / a elevação do nível da água

புயல் எழுச்சி

-

o sol

சூரியன்

-

o raio de sol

சூரியக் கதிர்கள்

-

o pôr do sol

சூரிய அஸ்தமனம்

-

o termômetro

வெப்பமானி

-

o temporal

இடியுடன் கூடிய மழை

-

o crepúsculo

அந்தி கருக்கல்

-

o tempo / o clima

வானிலை

-

a umidade

ஈரமான நிலை

-

o vento

வீசும் காற்று

-
o barômetro
காற்றழுத்தமானி

-
a nuvem
மேகம்

-
o frio
குளிர்ச்சி

-
a (lua) crescente
பிறைச் சந்திரன்

-
a escuridão
இருள்

-
a seca
வறட்சி

-
a terra
புவி

-
o nevoeiro
மூடுபனி

-
a geada
பனி

-
a camada de gelo
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
o calor
வெப்பம்

-
o furacão
புயல்

-
o sincelo / a estalactite
உறை நீர் மணி

-
o raio
மின்னல்

-
o meteoro
எரி நட்சத்திரம்

-
a lua
சந்திரன்

-
o arco-íris
வானவில்

-
a gota de chuva
மழைத்துளி

-
a neve
பனி

-
o floco de neve
பனிச்செதில்

-
o boneco de neve
பனி மனிதன்

-
a estrela
நட்சத்திரம்

-
a tempestade
புயல்

-
a ressaca / a elevação do nível da água
புயல் எழுச்சி

-
o sol
சூரியன்

-
o raio de sol
சூரியக் கதிர்கள்

-
o pôr do sol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
o termômetro
வெப்பமானி

-
o temporal
இடியுடன் கூடிய மழை

-
o crepúsculo
அந்தி கருக்கல்

-
o tempo / o clima
வானிலை

-
a umidade
ஈரமான நிலை

-
o vento
வீசும் காற்று