வாங்குதல்     
Compras

-

a padaria +

அடுமனை

-

o código de barras +

பட்டை குறி

-

a livraria +

புத்தகக் கடை

-

o café / a cafeteria +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

a drogaria +

மருந்துக்கடை

-

a lavanderia (a seco) +

உலர் சலவை

-

a floricultura +

பூக் கடை

-

o presente +

பரிசுப்பொருள்

-

o mercado +

அங்காடி

-

o mercado municipal +

சந்தை மண்டபம்

-

a banca de jornais +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

a farmácia +

மருந்தகம்

-

os correios +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

a cerâmica +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

a venda +

விற்பனை

-

a loja +

கடை

-

a compra +

பொருள் வாங்குதல்

-

o saco de compras +

ஷாப்பிங் பை

-

a cesta de compras +

ஷாப்பிங் கூடை

-

o carrinho de compras +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

o tour de compras +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
a padaria
அடுமனை

-
o código de barras
பட்டை குறி

-
a livraria
புத்தகக் கடை

-
o café / a cafeteria
சிற்றுண்டி விடுதி

-
a drogaria
மருந்துக்கடை

-
a lavanderia (a seco)
உலர் சலவை

-
a floricultura
பூக் கடை

-
o presente
பரிசுப்பொருள்

-
o mercado
அங்காடி

-
o mercado municipal
சந்தை மண்டபம்

-
a banca de jornais
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
a farmácia
மருந்தகம்

-
os correios
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
a cerâmica
மண்பாண்ட அங்காடி

-
a venda
விற்பனை

-
a loja
கடை

-
a compra
பொருள் வாங்குதல்

-
o saco de compras
ஷாப்பிங் பை

-
a cesta de compras
ஷாப்பிங் கூடை

-
o carrinho de compras
ஷாப்பிங் வண்டி

-
o tour de compras
ஷாப்பிங் சுற்றுலா