கட்டிடக்கலை     
Arquitetura

-

a arquitetura +

கட்டிடக்கலை

-

a arena +

அரங்கம்

-

o celeiro +

தானிய களஞ்சியம்

-

o barroco +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

o bloco +

தொகுதி

-

a casa de tijolo (de alvenaria) +

செங்கல் வீடு

-

a ponte +

பாலம்

-

o edifício +

கட்டடம்

-

o castelo +

அரண்மனை

-

a catedral +

தேவாலயம்

-

a coluna +

பத்தி

-

o canteiro de obras +

கட்டுமானத் தளம்

-

a cúpula +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

a fachada +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

o estádio de futebol +

கால்பந்து மைதானம்

-

o forte +

கோட்டை

-

a aresta +

கேபிள்

-

o portão +

வாயிற் கதவு

-

a casa em enxaimel +

அரைமர வீடு

-

o farol +

கலங்கரை விளக்கம்

-

o monumento +

நினைவுச் சின்னம்

-

a mesquita +

மசூதி

-

o obelisco +

சதுரத் தூபி

-

o edifício de escritórios +

அலுவலக கட்டிடம்

-

o telhado +

கூரை

-

a ruína +

சிதைவு

-

o andaime +

சாரம்

-

o arranha-céu +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

a ponte pênsil +

தொங்கு பாலம்

-

o azulejo +

தரை ஓடு

-
a arquitetura
கட்டிடக்கலை

-
a arena
அரங்கம்

-
o celeiro
தானிய களஞ்சியம்

-
o barroco
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
o bloco
தொகுதி

-
a casa de tijolo (de alvenaria)
செங்கல் வீடு

-
a ponte
பாலம்

-
o edifício
கட்டடம்

-
o castelo
அரண்மனை

-
a catedral
தேவாலயம்

-
a coluna
பத்தி

-
o canteiro de obras
கட்டுமானத் தளம்

-
a cúpula
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
a fachada
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
o estádio de futebol
கால்பந்து மைதானம்

-
o forte
கோட்டை

-
a aresta
கேபிள்

-
o portão
வாயிற் கதவு

-
a casa em enxaimel
அரைமர வீடு

-
o farol
கலங்கரை விளக்கம்

-
o monumento
நினைவுச் சின்னம்

-
a mesquita
மசூதி

-
o obelisco
சதுரத் தூபி

-
o edifício de escritórios
அலுவலக கட்டிடம்

-
o telhado
கூரை

-
a ruína
சிதைவு

-
o andaime
சாரம்

-
o arranha-céu
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
a ponte pênsil
தொங்கு பாலம்

-
o azulejo
தரை ஓடு