பெரிய விலங்குகள்     
Animais de grande porte

-

o jacaré +

முதலை

-

os chifres +

கிளைமான்கள்

-

o babuíno +

பெருங்குரங்கு

-

o urso +

கரடி

-

o búfalo +

எருமை

-

o camelo +

ஒட்டகம்

-

o guepardo +

சிறுத்தைப்புலி

-

a vaca +

மாடு

-

o crocodilo +

முதலை

-

o dinossauro +

டைனோசர்

-

o burro +

கழுதை

-

o dragão +

டிராகன்

-

o elefante +

யானை

-

a girafa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

o gorila +

மனிதக்குரங்கு

-

o hipopótamo +

நீர்யானை

-

o cavalo +

குதிரை

-

o canguru +

கங்காரு

-

o leopardo +

சிறுத்தை

-

o leão +

சிங்கம்

-

a lhama +

லாமா

-

o lince +

லின்க்ஸ்

-

o monstro +

அசாதாரன மிருகம்

-

o alce +

கடமான்

-

o avestruz +

தீக்கோழி

-

o panda +

பாண்டா

-

o porco +

பன்றி

-

o urso polar +

துருவக் கரடி

-

o puma +

பூமா

-

o rinoceronte +

காண்டாமிருகம்

-

o veado +

ஆண் கலைமான்

-

o tigre +

புலி

-

a morsa +

கடற்பசு

-

o cavalo selvagem +

காட்டு குதிரை

-

a zebra +

வரிக்குதிரை

-
o jacaré
முதலை

-
os chifres
கிளைமான்கள்

-
o babuíno
பெருங்குரங்கு

-
o urso
கரடி

-
o búfalo
எருமை

-
o camelo
ஒட்டகம்

-
o guepardo
சிறுத்தைப்புலி

-
a vaca
மாடு

-
o crocodilo
முதலை

-
o dinossauro
டைனோசர்

-
o burro
கழுதை

-
o dragão
டிராகன்

-
o elefante
யானை

-
a girafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
o gorila
மனிதக்குரங்கு

-
o hipopótamo
நீர்யானை

-
o cavalo
குதிரை

-
o canguru
கங்காரு

-
o leopardo
சிறுத்தை

-
o leão
சிங்கம்

-
a lhama
லாமா

-
o lince
லின்க்ஸ்

-
o monstro
அசாதாரன மிருகம்

-
o alce
கடமான்

-
o avestruz
தீக்கோழி

-
o panda
பாண்டா

-
o porco
பன்றி

-
o urso polar
துருவக் கரடி

-
o puma
பூமா

-
o rinoceronte
காண்டாமிருகம்

-
o veado
ஆண் கலைமான்

-
o tigre
புலி

-
a morsa
கடற்பசு

-
o cavalo selvagem
காட்டு குதிரை

-
a zebra
வரிக்குதிரை