சிறிய விலங்குகள்     
Animais de pequeno porte

-

a formiga +

எறும்பு

-

o besouro +

வண்டு

-

o pássaro +

பறவை

-

a gaiola (de pássaro) +

பறவைக்கூண்டு

-

a casa de pássaro +

பறவை வீடு

-

o zangão +

வண்டு

-

a borboleta +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

a lagarta +

கம்பளிப்பூச்சி

-

a centopeia +

பூரான்

-

o caranguejo +

நண்டு

-

a mosca +

-

o sapo +

தவளை

-

o peixe-dourado +

தங்கமீன்

-

o gafanhoto +

வெட்டுக்கிளி

-

o porquinho-da-índia +

வாலில்லாத பன்றி

-

o hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

o ouriço +

முள்ளம்பன்றி

-

o beija-flor +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

a iguana +

உடும்பு

-

o inseto +

பூச்சி

-

a água-viva +

ஜெல்லிமீன்

-

o gatinho +

பூனைக் குட்டி

-

a joaninha +

பொன்வண்டு

-

o lagarto +

பல்லி

-

o piolho +

பேன்

-

a marmota +

மர்மொட்

-

o mosquito +

கொசு

-

o camundongo +

சுண்டெலி

-

a ostra +

முத்துச் சிப்பி

-

o escorpião +

தேள்

-

o cavalo-marinho +

கடல் குதிரை

-

a concha +

சிப்பி

-

o camarão +

இறால்

-

a aranha +

சிலந்தி பூச்சி

-

a teia de aranha +

சிலந்தி வலை

-

a estrela do mar +

நட்சத்திர மீன்

-

a vespa +

குளவி

-
a formiga
எறும்பு

-
o besouro
வண்டு

-
o pássaro
பறவை

-
a gaiola (de pássaro)
பறவைக்கூண்டு

-
a casa de pássaro
பறவை வீடு

-
o zangão
வண்டு

-
a borboleta
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
a lagarta
கம்பளிப்பூச்சி

-
a centopeia
பூரான்

-
o caranguejo
நண்டு

-
a mosca


-
o sapo
தவளை

-
o peixe-dourado
தங்கமீன்

-
o gafanhoto
வெட்டுக்கிளி

-
o porquinho-da-índia
வாலில்லாத பன்றி

-
o hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
o ouriço
முள்ளம்பன்றி

-
o beija-flor
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
a iguana
உடும்பு

-
o inseto
பூச்சி

-
a água-viva
ஜெல்லிமீன்

-
o gatinho
பூனைக் குட்டி

-
a joaninha
பொன்வண்டு

-
o lagarto
பல்லி

-
o piolho
பேன்

-
a marmota
மர்மொட்

-
o mosquito
கொசு

-
o camundongo
சுண்டெலி

-
a ostra
முத்துச் சிப்பி

-
o escorpião
தேள்

-
o cavalo-marinho
கடல் குதிரை

-
a concha
சிப்பி

-
o camarão
இறால்

-
a aranha
சிலந்தி பூச்சி

-
a teia de aranha
சிலந்தி வலை

-
a estrela do mar
நட்சத்திர மீன்

-
a vespa
குளவி