தொழில்நுட்பம்     
Tehnologie

-

pompa de aer

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

vedere aeriană

வான்வழி நிழற்படம்

-

rulment

தாங்கிப் பந்து

-

acumulator

மின்கலன்

-

lanț de bicicletă

சைக்கிள் சங்கிலி

-

cablu

கேபிள்

-

cablu tambur

வடச்சுருள்

-

camera

கேமரா

-

casetă

ஒலிப் பேழை

-

încărcător

மின்னூட்டி

-

cabina de pilotaj

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

roata zimțată

பற்சக்கரம்

-

combinaţie de blocare

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

calculator

கணினி

-

macara

க்ரேன் இயந்திரம்

-

desktop

மேசைக் கணினி

-

instalatii de foraj

தோண்டும் ரிக்

-

unitatea

இயக்கி

-

DVD

டிவிடி

-

motor electric

மின்னோடி

-

energie

மின்சக்தி

-

excavator

தோண்டு பொறி

-

fax

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

cameră pe film

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

dischetă

நெகிழ் வட்டு

-

ochelari de protecţie

மூக்குக் கண்ணாடி

-

hard disk

நிலைவட்டு

-

joystick

இயக்குப்பிடி

-

tastă

சாவி

-

aterizare

இறங்குதல்

-

laptop

மடிக்கணினி

-

mașină de tuns iarbă

புல்தரைச் செதுக்கி

-

obiectiv

காமரா கண்ணாடி

-

maşina

எந்திரம்

-

elice marină

கடல் உந்தி

-

mină

சுரங்கம்

-

priză multiplă

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

imprimantă

அச்சுப்பொறி

-

program

கணினி நிரல்

-

elice

உந்தி

-

pompă

விசைக்குழாய்

-

înregistrare jucător

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

telecomandă

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robot

இயந்திர மனிதன்

-

antena satelit

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

maşină de cusut

தையல் இயந்திரம்

-

diapozitiv de film

ஸ்லைடு படம்

-

tehnologie solară

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

navetă spaţială

விண்கலம்

-

compresor

வெப்ப உருளி

-

suspendare

இடைநிறுத்தல்

-

comutator

ஸ்விட்ச்

-

ruletă

அளவு நாடா

-

tehnologie

தொழில்நுட்பம்

-

telefon

தொலை பேசி

-

teleobiectiv

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

telescop

தொலைநோக்கி

-

unitate flash USB

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

supapă

அடைப்பிதழ்

-

cameră video

வீடியோ கேமரா

-

tensiune

மின்னழுத்தம்

-

raoată pentru apă

நீர்ச் சக்கரம்

-

centrală eolienă

காற்றாலை விசையாழி

-

moară de vânt

காற்றாலை

-
pompa de aer
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
vedere aeriană
வான்வழி நிழற்படம்

-
rulment
தாங்கிப் பந்து

-
acumulator
மின்கலன்

-
lanț de bicicletă
சைக்கிள் சங்கிலி

-
cablu
கேபிள்

-
cablu tambur
வடச்சுருள்

-
camera
கேமரா

-
casetă
ஒலிப் பேழை

-
încărcător
மின்னூட்டி

-
cabina de pilotaj
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
roata zimțată
பற்சக்கரம்

-
combinaţie de blocare
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
calculator
கணினி

-
macara
க்ரேன் இயந்திரம்

-
desktop
மேசைக் கணினி

-
instalatii de foraj
தோண்டும் ரிக்

-
unitatea
இயக்கி

-
DVD
டிவிடி

-
motor electric
மின்னோடி

-
energie
மின்சக்தி

-
excavator
தோண்டு பொறி

-
fax
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
cameră pe film
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
dischetă
நெகிழ் வட்டு

-
ochelari de protecţie
மூக்குக் கண்ணாடி

-
hard disk
நிலைவட்டு

-
joystick
இயக்குப்பிடி

-
tastă
சாவி

-
aterizare
இறங்குதல்

-
laptop
மடிக்கணினி

-
mașină de tuns iarbă
புல்தரைச் செதுக்கி

-
obiectiv
காமரா கண்ணாடி

-
maşina
எந்திரம்

-
elice marină
கடல் உந்தி

-
mină
சுரங்கம்

-
priză multiplă
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
imprimantă
அச்சுப்பொறி

-
program
கணினி நிரல்

-
elice
உந்தி

-
pompă
விசைக்குழாய்

-
înregistrare jucător
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
telecomandă
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robot
இயந்திர மனிதன்

-
antena satelit
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
maşină de cusut
தையல் இயந்திரம்

-
diapozitiv de film
ஸ்லைடு படம்

-
tehnologie solară
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
navetă spaţială
விண்கலம்

-
compresor
வெப்ப உருளி

-
suspendare
இடைநிறுத்தல்

-
comutator
ஸ்விட்ச்

-
ruletă
அளவு நாடா

-
tehnologie
தொழில்நுட்பம்

-
telefon
தொலை பேசி

-
teleobiectiv
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
telescop
தொலைநோக்கி

-
unitate flash USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
supapă
அடைப்பிதழ்

-
cameră video
வீடியோ கேமரா

-
tensiune
மின்னழுத்தம்

-
raoată pentru apă
நீர்ச் சக்கரம்

-
centrală eolienă
காற்றாலை விசையாழி

-
moară de vânt
காற்றாலை