கருத்தியலான பதங்கள்     
Termeni abstracţi

-

administrare +

நிர்வாகம்

-

publicitate +

விளம்பர பிரசாரம்

-

săgeata +

அம்பு

-

interdicție +

தடை

-

cariera +

பணித்துறை

-

centru +

மையம்

-

alegere +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

colaborare +

உடனுழைப்பு

-

culoarea +

நிறம்

-

contact +

தொடர்பு

-

pericol +

ஆபத்து

-

declaraţie de dragoste +

காதல் அறிவிப்பு

-

declin +

சரிவு

-

definiție +

வரையறை

-

diferenţă +

வேறுபாடு

-

dificultatea +

கஷ்டம்

-

direcţie +

திசை

-

descoperirea +

கண்டுபிடித்தல்

-

tulburare +

கோளாறு

-

distanță +

தொலைவு

-

distanță +

தூரம்

-

diversitatea +

பன்முகத்தன்மை

-

efort +

முயற்சி

-

explorare +

ஆய்வு

-

toamna +

வீழ்ச்சி

-

forţa +

வலிமை

-

parfumul +

வாசனை

-

libertate +

சுதந்திரம்

-

fantoma +

பேய்

-

jumătate +

பாதி

-

înălţimea +

உயரம்

-

ajutor +

உதவி

-

ascunzătoare +

மறைவிடம்

-

patrie +

தாய்நாடு

-

igiena +

சுகாதாரம்

-

ideea +

யோசனை

-

iluzia +

மாயை

-

imaginaţia +

கற்பனைத்திறன்

-

inteligența +

அறிவு

-

invitaţia +

அழைப்பு

-

justiţia +

நீதி

-

lumina +

ஒளி

-

aspect +

தோற்றம்

-

pierdere +

இழப்பு

-

mărire +

பெரிதாக்குதல்

-

greșeală +

தவறு

-

crima +

கொலை

-

națiune +

தேசம்

-

noutate +

புதுமை

-

opţiune +

விருப்பத்தேர்வு

-

răbdare +

பொறுமை

-

planificare +

திட்டமிடல்

-

problemă +

பிரச்சினை

-

protecţie +

பாதுகாப்பு

-

reflecţie +

பிரதிபலிப்பு

-

republică +

குடியரசு

-

risc +

துணிந்து இறங்குதல்

-

siguranţă +

பாதுகாப்பு

-

secret +

இரகசியம்

-

sex +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

umbra +

நிழல்

-

dimensiunea +

அளவு

-

solidaritatea +

ஒற்றுமை

-

succes +

வெற்றி

-

sprijinul +

ஆதரவு

-

tradiţia +

பாரம்பரியம்

-

greutatea +

எடை

-
administrare
நிர்வாகம்

-
publicitate
விளம்பர பிரசாரம்

-
săgeata
அம்பு

-
interdicție
தடை

-
cariera
பணித்துறை

-
centru
மையம்

-
alegere
தேர்ந்தெடுப்பு

-
colaborare
உடனுழைப்பு

-
culoarea
நிறம்

-
contact
தொடர்பு

-
pericol
ஆபத்து

-
declaraţie de dragoste
காதல் அறிவிப்பு

-
declin
சரிவு

-
definiție
வரையறை

-
diferenţă
வேறுபாடு

-
dificultatea
கஷ்டம்

-
direcţie
திசை

-
descoperirea
கண்டுபிடித்தல்

-
tulburare
கோளாறு

-
distanță
தொலைவு

-
distanță
தூரம்

-
diversitatea
பன்முகத்தன்மை

-
efort
முயற்சி

-
explorare
ஆய்வு

-
toamna
வீழ்ச்சி

-
forţa
வலிமை

-
parfumul
வாசனை

-
libertate
சுதந்திரம்

-
fantoma
பேய்

-
jumătate
பாதி

-
înălţimea
உயரம்

-
ajutor
உதவி

-
ascunzătoare
மறைவிடம்

-
patrie
தாய்நாடு

-
igiena
சுகாதாரம்

-
ideea
யோசனை

-
iluzia
மாயை

-
imaginaţia
கற்பனைத்திறன்

-
inteligența
அறிவு

-
invitaţia
அழைப்பு

-
justiţia
நீதி

-
lumina
ஒளி

-
aspect
தோற்றம்

-
pierdere
இழப்பு

-
mărire
பெரிதாக்குதல்

-
greșeală
தவறு

-
crima
கொலை

-
națiune
தேசம்

-
noutate
புதுமை

-
opţiune
விருப்பத்தேர்வு

-
răbdare
பொறுமை

-
planificare
திட்டமிடல்

-
problemă
பிரச்சினை

-
protecţie
பாதுகாப்பு

-
reflecţie
பிரதிபலிப்பு

-
republică
குடியரசு

-
risc
துணிந்து இறங்குதல்

-
siguranţă
பாதுகாப்பு

-
secret
இரகசியம்

-
sex
செக்ஸ்/பாலினம்

-
umbra
நிழல்

-
dimensiunea
அளவு

-
solidaritatea
ஒற்றுமை

-
succes
வெற்றி

-
sprijinul
ஆதரவு

-
tradiţia
பாரம்பரியம்

-
greutatea
எடை