மூலப்பொருட்கள்     
Materiale

-

alamă +

பித்தளை

-

ciment +

சிமென்ட்

-

ceramică +

பீங்கான்

-

cârpă +

கைத்துணி

-

cârpă +

துணி

-

bumbac +

பருத்தி

-

cristal +

படிகம்

-

murdărie +

அழுக்கு

-

lipici +

பசை

-

piele +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal +

உலோகம்

-

ulei +

எண்ணெய்

-

pulbere +

பொடி

-

sare +

உப்பு

-

nisip +

மணல்

-

resturi +

வீணான பொருள்கள்

-

argint +

வெள்ளி

-

piatră +

கல்

-

paie +

வைக்கோல்

-

lemn +

மரம்

-

lână +

கம்பளி

-
alamă
பித்தளை

-
ciment
சிமென்ட்

-
ceramică
பீங்கான்

-
cârpă
கைத்துணி

-
cârpă
துணி

-
bumbac
பருத்தி

-
cristal
படிகம்

-
murdărie
அழுக்கு

-
lipici
பசை

-
piele
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
ulei
எண்ணெய்

-
pulbere
பொடி

-
sare
உப்பு

-
nisip
மணல்

-
resturi
வீணான பொருள்கள்

-
argint
வெள்ளி

-
piatră
கல்

-
paie
வைக்கோல்

-
lemn
மரம்

-
lână
கம்பளி