நகரம்     
Oraş

-

aeroport

வானூர்தி நிலையம்

-

bloc de apartamente

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

bancă

வங்கி

-

marele oraş

பெரிய நகரம்

-

pistă de bicicletă

பைக் பாதை

-

port

படகுத் துறைமுகம்

-

capitală

தலைநகரம்

-

carilon

கரில்லன்

-

cimitir

இடுகாடு

-

cinema

சினிமா

-

oraş

நகரம்

-

harta oraşului

நகர வரைபடம்

-

crimă

குற்றம்

-

demonstraţie

ஆர்ப்பாட்டம்

-

târg

பொருட்காட்சி

-

pompieri

தீயணைப்புப் படை

-

fântână

நீரூற்று

-

gunoi

குப்பை

-

port

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

hotel

விடுதி

-

hidrant

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

punct de reper

முக்கிய இடம்

-

căsuţa poştală

அஞ்சல் பெட்டி

-

cartier

அக்கம்பக்கம்

-

lumina de neon

நியான் விளக்கு

-

clubul de noapte

இரவு விடுதி

-

oraşul vechi

பழைய நகரம்

-

opera

இசை நாடகம்

-

parc

பூங்கா

-

banca din parc

பூங்கா பெஞ்சு

-

parcare

கார் நிறுத்துமிடம்

-

cabina telefonică

தொலைபேசி சாவடி

-

cod poştal (ZIP)

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

închisoare

சிறைச்சாலை

-

pub

குடிமனை

-

atracţii

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

linia orizontului

தொடுவானம்

-

felinar

தெரு விளக்கு

-

oficiul de turism

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

turn

கோட்டை

-

tunel

சுரங்கப்பாதை

-

vehicol

வண்டி

-

sat

கிராமம்

-

turn de apă

நீர்க் கோபுரம்

-
aeroport
வானூர்தி நிலையம்

-
bloc de apartamente
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
bancă
வங்கி

-
marele oraş
பெரிய நகரம்

-
pistă de bicicletă
பைக் பாதை

-
port
படகுத் துறைமுகம்

-
capitală
தலைநகரம்

-
carilon
கரில்லன்

-
cimitir
இடுகாடு

-
cinema
சினிமா

-
oraş
நகரம்

-
harta oraşului
நகர வரைபடம்

-
crimă
குற்றம்

-
demonstraţie
ஆர்ப்பாட்டம்

-
târg
பொருட்காட்சி

-
pompieri
தீயணைப்புப் படை

-
fântână
நீரூற்று

-
gunoi
குப்பை

-
port
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
hotel
விடுதி

-
hidrant
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
punct de reper
முக்கிய இடம்

-
căsuţa poştală
அஞ்சல் பெட்டி

-
cartier
அக்கம்பக்கம்

-
lumina de neon
நியான் விளக்கு

-
clubul de noapte
இரவு விடுதி

-
oraşul vechi
பழைய நகரம்

-
opera
இசை நாடகம்

-
parc
பூங்கா

-
banca din parc
பூங்கா பெஞ்சு

-
parcare
கார் நிறுத்துமிடம்

-
cabina telefonică
தொலைபேசி சாவடி

-
cod poştal (ZIP)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
închisoare
சிறைச்சாலை

-
pub
குடிமனை

-
atracţii
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
linia orizontului
தொடுவானம்

-
felinar
தெரு விளக்கு

-
oficiul de turism
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
turn
கோட்டை

-
tunel
சுரங்கப்பாதை

-
vehicol
வண்டி

-
sat
கிராமம்

-
turn de apă
நீர்க் கோபுரம்