வாங்குதல்     
Cumpărături

-

brutărie +

அடுமனை

-

cod de bare +

பட்டை குறி

-

librarie +

புத்தகக் கடை

-

cafenea +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

farmacie +

மருந்துக்கடை

-

curăţătorie chimică +

உலர் சலவை

-

floarea magazin +

பூக் கடை

-

cadou +

பரிசுப்பொருள்

-

piaţă +

அங்காடி

-

hală de piaţă +

சந்தை மண்டபம்

-

stand de ziare +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

farmacie +

மருந்தகம்

-

oficiu postal +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

ceramica +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

de vânzare +

விற்பனை

-

magazin +

கடை

-

cumparaturi +

பொருள் வாங்குதல்

-

pungă de cumpărături +

ஷாப்பிங் பை

-

coş de cumpărături +

ஷாப்பிங் கூடை

-

cărucior de cumprături +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

tur de cumpărături +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
brutărie
அடுமனை

-
cod de bare
பட்டை குறி

-
librarie
புத்தகக் கடை

-
cafenea
சிற்றுண்டி விடுதி

-
farmacie
மருந்துக்கடை

-
curăţătorie chimică
உலர் சலவை

-
floarea magazin
பூக் கடை

-
cadou
பரிசுப்பொருள்

-
piaţă
அங்காடி

-
hală de piaţă
சந்தை மண்டபம்

-
stand de ziare
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
farmacie
மருந்தகம்

-
oficiu postal
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
ceramica
மண்பாண்ட அங்காடி

-
de vânzare
விற்பனை

-
magazin
கடை

-
cumparaturi
பொருள் வாங்குதல்

-
pungă de cumpărături
ஷாப்பிங் பை

-
coş de cumpărături
ஷாப்பிங் கூடை

-
cărucior de cumprături
ஷாப்பிங் வண்டி

-
tur de cumpărături
ஷாப்பிங் சுற்றுலா