பெரிய விலங்குகள்     
Animale mari

-

aligator +

முதலை

-

coarne +

கிளைமான்கள்

-

babuin +

பெருங்குரங்கு

-

urs +

கரடி

-

bivol +

எருமை

-

cămila +

ஒட்டகம்

-

ghepard +

சிறுத்தைப்புலி

-

vaca +

மாடு

-

crocodil +

முதலை

-

dinozaur +

டைனோசர்

-

măgar +

கழுதை

-

dragon +

டிராகன்

-

elefant +

யானை

-

girafă +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilă +

மனிதக்குரங்கு

-

hipopotam +

நீர்யானை

-

cal +

குதிரை

-

cangur +

கங்காரு

-

leopard +

சிறுத்தை

-

leu +

சிங்கம்

-

lama +

லாமா

-

râs +

லின்க்ஸ்

-

monstru +

அசாதாரன மிருகம்

-

elan +

கடமான்

-

struţ +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

porc +

பன்றி

-

urs polar +

துருவக் கரடி

-

pumă +

பூமா

-

rinocerul +

காண்டாமிருகம்

-

cerbul +

ஆண் கலைமான்

-

tigru +

புலி

-

morsă +

கடற்பசு

-

cal sălbatic +

காட்டு குதிரை

-

zebră +

வரிக்குதிரை

-
aligator
முதலை

-
coarne
கிளைமான்கள்

-
babuin
பெருங்குரங்கு

-
urs
கரடி

-
bivol
எருமை

-
cămila
ஒட்டகம்

-
ghepard
சிறுத்தைப்புலி

-
vaca
மாடு

-
crocodil
முதலை

-
dinozaur
டைனோசர்

-
măgar
கழுதை

-
dragon
டிராகன்

-
elefant
யானை

-
girafă
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilă
மனிதக்குரங்கு

-
hipopotam
நீர்யானை

-
cal
குதிரை

-
cangur
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
leu
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
râs
லின்க்ஸ்

-
monstru
அசாதாரன மிருகம்

-
elan
கடமான்

-
struţ
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
porc
பன்றி

-
urs polar
துருவக் கரடி

-
pumă
பூமா

-
rinocerul
காண்டாமிருகம்

-
cerbul
ஆண் கலைமான்

-
tigru
புலி

-
morsă
கடற்பசு

-
cal sălbatic
காட்டு குதிரை

-
zebră
வரிக்குதிரை