சிறிய விலங்குகள்     
Animale mici

-

furnică +

எறும்பு

-

gândac +

வண்டு

-

pasăre +

பறவை

-

colivie +

பறவைக்கூண்டு

-

cuib +

பறவை வீடு

-

bondar +

வண்டு

-

fluture +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

omidă +

கம்பளிப்பூச்சி

-

centiped +

பூரான்

-

crab +

நண்டு

-

muscă +

-

broască +

தவளை

-

peştişor auriu +

தங்கமீன்

-

greier +

வெட்டுக்கிளி

-

porcușor de guineea +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

arici +

முள்ளம்பன்றி

-

colibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

insectă +

பூச்சி

-

meduză +

ஜெல்லிமீன்

-

pisoi +

பூனைக் குட்டி

-

gărgăriță +

பொன்வண்டு

-

șopârlă +

பல்லி

-

păduche +

பேன்

-

marmotă +

மர்மொட்

-

țânțar +

கொசு

-

șoarece +

சுண்டெலி

-

stridie +

முத்துச் சிப்பி

-

scorpion +

தேள்

-

căluț de mare +

கடல் குதிரை

-

scoică +

சிப்பி

-

crevete +

இறால்

-

păianjen +

சிலந்தி பூச்சி

-

pânză de păianjen +

சிலந்தி வலை

-

stea de mare +

நட்சத்திர மீன்

-

viespe +

குளவி

-
furnică
எறும்பு

-
gândac
வண்டு

-
pasăre
பறவை

-
colivie
பறவைக்கூண்டு

-
cuib
பறவை வீடு

-
bondar
வண்டு

-
fluture
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
omidă
கம்பளிப்பூச்சி

-
centiped
பூரான்

-
crab
நண்டு

-
muscă


-
broască
தவளை

-
peştişor auriu
தங்கமீன்

-
greier
வெட்டுக்கிளி

-
porcușor de guineea
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
arici
முள்ளம்பன்றி

-
colibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
insectă
பூச்சி

-
meduză
ஜெல்லிமீன்

-
pisoi
பூனைக் குட்டி

-
gărgăriță
பொன்வண்டு

-
șopârlă
பல்லி

-
păduche
பேன்

-
marmotă
மர்மொட்

-
țânțar
கொசு

-
șoarece
சுண்டெலி

-
stridie
முத்துச் சிப்பி

-
scorpion
தேள்

-
căluț de mare
கடல் குதிரை

-
scoică
சிப்பி

-
crevete
இறால்

-
păianjen
சிலந்தி பூச்சி

-
pânză de păianjen
சிலந்தி வலை

-
stea de mare
நட்சத்திர மீன்

-
viespe
குளவி