அலுவலகம்     
Birou

-

pix +

பந்துமுனை பேனா

-

pauză +

இடைவேளை

-

servietă +

கைப்பெட்டி

-

creion de colorat +

வண்ணப் பென்சில்

-

conferinţă +

மாநாடு

-

sală de conferinţe +

கலந்தாய்வு அறை

-

copie +

நகல்

-

director +

அடைவு

-

fişier +

கோப்பு

-

cartotecă +

கோப்பு அலமாரி

-

stilou +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

tavă de scrisori +

கடிதத் தட்டு

-

marker +

குறிப்போன்

-

caiet +

குறிப்பேடு

-

carnețel de notițe +

குறிதாள் அட்டை

-

birou +

அலுவலகம்

-

scaun de birou +

அலுவலக நாற்காலி

-

ore suplimentare +

மிகைநேரம்

-

agrafă +

காகிதக் கவ்வி

-

creion +

பென்சில்

-

pumn +

துளைப்பி

-

seif +

பெட்டகம்

-

ascuţitoare +

கூராக்கி

-

tocator de hârtie +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

tocător +

துருவுகருவி

-

aparat de spiralat +

பிணைப்பு சுழல்

-

capsă +

பிணிப்பூசி

-

capsator +

பிணிக்கை

-

maşină de scris +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

staţia de lucru +

பணிநிலையம்

-
pix
பந்துமுனை பேனா

-
pauză
இடைவேளை

-
servietă
கைப்பெட்டி

-
creion de colorat
வண்ணப் பென்சில்

-
conferinţă
மாநாடு

-
sală de conferinţe
கலந்தாய்வு அறை

-
copie
நகல்

-
director
அடைவு

-
fişier
கோப்பு

-
cartotecă
கோப்பு அலமாரி

-
stilou
மையூற்று எழுதுகோல்

-
tavă de scrisori
கடிதத் தட்டு

-
marker
குறிப்போன்

-
caiet
குறிப்பேடு

-
carnețel de notițe
குறிதாள் அட்டை

-
birou
அலுவலகம்

-
scaun de birou
அலுவலக நாற்காலி

-
ore suplimentare
மிகைநேரம்

-
agrafă
காகிதக் கவ்வி

-
creion
பென்சில்

-
pumn
துளைப்பி

-
seif
பெட்டகம்

-
ascuţitoare
கூராக்கி

-
tocator de hârtie
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
tocător
துருவுகருவி

-
aparat de spiralat
பிணைப்பு சுழல்

-
capsă
பிணிப்பூசி

-
capsator
பிணிக்கை

-
maşină de scris
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
staţia de lucru
பணிநிலையம்