உணர்வுகள்     
Pocity

-

náklonnosť +

அன்பு

-

zlosť +

கோபம்

-

nuda +

சலிப்பு

-

dôvera +

நம்பிக்கை

-

tvorivosť +

படைப்பாற்றல்

-

kríza +

நெருக்கடி

-

zvedavosť +

ஆர்வம்

-

porážka +

தோல்வி

-

depresia +

மன அழுத்தம்

-

beznádej +

நம்பிக்கையின்மை

-

sklamanie +

ஏமாற்றம்

-

nedôvera +

அவநம்பிக்கை

-

pochybnosť +

சந்தேகம்

-

sen +

கனவு

-

únava +

சோர்வு

-

strach +

பயம்

-

hádka +

சண்டை

-

priateľstvo +

நட்பு

-

zábava +

வேடிக்கை

-

smútok +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

grimasa +

முக நெளிப்பு

-

šťastie +

மகிழ்ச்சி

-

nádej +

நம்பிக்கை

-

hlad +

பசி

-

záujem +

ஆர்வம்

-

radosť +

மகிழ்ச்சி

-

bozk +

முத்தம்

-

osamelosť +

தனிமை

-

láska +

அன்பு

-

melanchólia +

துக்கம்

-

nálada +

மனநிலை

-

optimizmus +

நம்பிக்கை

-

panika +

பெரும் அச்சம்

-

bezradnosť +

குழப்பம்

-

zlosť +

ஆத்திரம்

-

odmietnutie +

நிராகரிப்பு

-

vzťah +

உறவு

-

žiadosť +

விண்ணப்பம்

-

výkrik +

அலறல்

-

istota +

பாதுகாப்பு

-

strach +

அதிர்ச்சி

-

úsmev +

புன்னகை

-

nežnosť +

மென்மை

-

myšlienka +

சிந்தனை

-

zádumčivosť +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
náklonnosť
அன்பு

-
zlosť
கோபம்

-
nuda
சலிப்பு

-
dôvera
நம்பிக்கை

-
tvorivosť
படைப்பாற்றல்

-
kríza
நெருக்கடி

-
zvedavosť
ஆர்வம்

-
porážka
தோல்வி

-
depresia
மன அழுத்தம்

-
beznádej
நம்பிக்கையின்மை

-
sklamanie
ஏமாற்றம்

-
nedôvera
அவநம்பிக்கை

-
pochybnosť
சந்தேகம்

-
sen
கனவு

-
únava
சோர்வு

-
strach
பயம்

-
hádka
சண்டை

-
priateľstvo
நட்பு

-
zábava
வேடிக்கை

-
smútok
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
grimasa
முக நெளிப்பு

-
šťastie
மகிழ்ச்சி

-
nádej
நம்பிக்கை

-
hlad
பசி

-
záujem
ஆர்வம்

-
radosť
மகிழ்ச்சி

-
bozk
முத்தம்

-
osamelosť
தனிமை

-
láska
அன்பு

-
melanchólia
துக்கம்

-
nálada
மனநிலை

-
optimizmus
நம்பிக்கை

-
panika
பெரும் அச்சம்

-
bezradnosť
குழப்பம்

-
zlosť
ஆத்திரம்

-
odmietnutie
நிராகரிப்பு

-
vzťah
உறவு

-
žiadosť
விண்ணப்பம்

-
výkrik
அலறல்

-
istota
பாதுகாப்பு

-
strach
அதிர்ச்சி

-
úsmev
புன்னகை

-
nežnosť
மென்மை

-
myšlienka
சிந்தனை

-
zádumčivosť
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்