சிப்பக்கட்டணம்     
Obal

-

hliníková fólia

அலுமினிய மென்தகடு

-

sud

பீப்பாய்

-

košík

கூடை

-

fľaša

புட்டி

-

škatuľa

பெட்டி

-

škatuľka praliniek

சாக்லெட் பெட்டி

-

lepenka

அட்டை

-

obsah

உள்ளடக்கம்

-

debna

சட்டப்பெட்டி

-

obálka

உறை

-

uzol

முடிச்சு

-

kovová debna

உலோகப் பெட்டி

-

sud na olej

எண்ணெய் டிரம்

-

obal

சிப்பக்கட்டணம்

-

papier

காகிதம்

-

papierové vrecko

காகிதப் பை

-

plast

நெகிழி

-

konzerva

கேன்

-

nákupná taška

தோள் பை

-

sud na víno

மது பீப்பாய்

-

fľaša vína

மது பாட்டில்

-

drevená debna

மரப் பெட்டி

-
hliníková fólia
அலுமினிய மென்தகடு

-
sud
பீப்பாய்

-
košík
கூடை

-
fľaša
புட்டி

-
škatuľa
பெட்டி

-
škatuľka praliniek
சாக்லெட் பெட்டி

-
lepenka
அட்டை

-
obsah
உள்ளடக்கம்

-
debna
சட்டப்பெட்டி

-
obálka
உறை

-
uzol
முடிச்சு

-
kovová debna
உலோகப் பெட்டி

-
sud na olej
எண்ணெய் டிரம்

-
obal
சிப்பக்கட்டணம்

-
papier
காகிதம்

-
papierové vrecko
காகிதப் பை

-
plast
நெகிழி

-
konzerva
கேன்

-
nákupná taška
தோள் பை

-
sud na víno
மது பீப்பாய்

-
fľaša vína
மது பாட்டில்

-
drevená debna
மரப் பெட்டி