உடல்     
Telo

-

rameno +

கை

-

chrbát +

பின்புறம்

-

plešina +

வழுக்கைச் தலை

-

brada +

தாடி

-

krv +

இரத்தம்

-

kosť +

எலும்பு

-

zadoček +

பிட்டம்

-

vrkoč +

பின்னல்

-

mozog +

மூளை

-

prsia +

மார்பு

-

ucho +

காது

-

oko +

கண்

-

tvár +

முகம்

-

prst +

விரல்

-

odtlačok prstov +

கைரேகை

-

päsť +

முஷ்டி

-

noha +

பாதம்

-

vlasy +

மயிர்

-

účes +

முடி வெட்டுதல்

-

ruka +

கை

-

hlava +

தலை

-

srdce +

இதயம்

-

ukazovák +

ஆள்காட்டி விரல்

-

oblička +

சிறுநீரகம்

-

koleno +

முழங்கால்

-

noha +

கால்

-

pera +

உதடு

-

ústa +

வாய்

-

kučera +

மயிர்சுருள்

-

kostra +

எலும்புக் கூடு

-

pokožka +

தோல்

-

lebka +

மண்டை ஓடு

-

tetovanie +

பச்சை குத்தல்

-

krk +

தொண்டை

-

palec +

கட்டை விரல்

-

prst na nohe +

கால்விரல்

-

jazyk +

நாக்கு

-

zub +

பல்

-

parochňa +

பொய்முடி

-
rameno
கை

-
chrbát
பின்புறம்

-
plešina
வழுக்கைச் தலை

-
brada
தாடி

-
krv
இரத்தம்

-
kosť
எலும்பு

-
zadoček
பிட்டம்

-
vrkoč
பின்னல்

-
mozog
மூளை

-
prsia
மார்பு

-
ucho
காது

-
oko
கண்

-
tvár
முகம்

-
prst
விரல்

-
odtlačok prstov
கைரேகை

-
päsť
முஷ்டி

-
noha
பாதம்

-
vlasy
மயிர்

-
účes
முடி வெட்டுதல்

-
ruka
கை

-
hlava
தலை

-
srdce
இதயம்

-
ukazovák
ஆள்காட்டி விரல்

-
oblička
சிறுநீரகம்

-
koleno
முழங்கால்

-
noha
கால்

-
pera
உதடு

-
ústa
வாய்

-
kučera
மயிர்சுருள்

-
kostra
எலும்புக் கூடு

-
pokožka
தோல்

-
lebka
மண்டை ஓடு

-
tetovanie
பச்சை குத்தல்

-
krk
தொண்டை

-
palec
கட்டை விரல்

-
prst na nohe
கால்விரல்

-
jazyk
நாக்கு

-
zub
பல்

-
parochňa
பொய்முடி