கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktné pojmy

-

administratíva +

நிர்வாகம்

-

reklama +

விளம்பர பிரசாரம்

-

šípka +

அம்பு

-

zákaz +

தடை

-

kariéra +

பணித்துறை

-

centrum +

மையம்

-

voľba +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

spolupráca +

உடனுழைப்பு

-

farba +

நிறம்

-

kontakt +

தொடர்பு

-

nebezpečenstvo +

ஆபத்து

-

vyznanie lásky +

காதல் அறிவிப்பு

-

chátranie +

சரிவு

-

definícia +

வரையறை

-

rozdiel +

வேறுபாடு

-

prekážka +

கஷ்டம்

-

smer +

திசை

-

objav +

கண்டுபிடித்தல்

-

neporiadok +

கோளாறு

-

diaľka +

தொலைவு

-

vzdialenosť +

தூரம்

-

rozmanitosť +

பன்முகத்தன்மை

-

snaha +

முயற்சி

-

prieskum +

ஆய்வு

-

pád +

வீழ்ச்சி

-

sila +

வலிமை

-

vôňa +

வாசனை

-

sloboda +

சுதந்திரம்

-

strašidlo +

பேய்

-

polovica +

பாதி

-

výška +

உயரம்

-

pomoc +

உதவி

-

úkryt +

மறைவிடம்

-

vlasť +

தாய்நாடு

-

čistota +

சுகாதாரம்

-

myšlienka +

யோசனை

-

ilúzia +

மாயை

-

predstavivosť +

கற்பனைத்திறன்

-

inteligencia +

அறிவு

-

pozvánka +

அழைப்பு

-

spravodlivosť +

நீதி

-

svetlo +

ஒளி

-

pohľad +

தோற்றம்

-

strata +

இழப்பு

-

zväčšenie +

பெரிதாக்குதல்

-

chyba +

தவறு

-

vražda +

கொலை

-

národ +

தேசம்

-

novinka +

புதுமை

-

možnosť +

விருப்பத்தேர்வு

-

trpezlivosť +

பொறுமை

-

plánovanie +

திட்டமிடல்

-

problém +

பிரச்சினை

-

ochrana +

பாதுகாப்பு

-

odraz +

பிரதிபலிப்பு

-

republika +

குடியரசு

-

riziko +

துணிந்து இறங்குதல்

-

bezpečnosť +

பாதுகாப்பு

-

tajomstvo +

இரகசியம்

-

pohlavie +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

tieň +

நிழல்

-

veľkosť +

அளவு

-

solidarita +

ஒற்றுமை

-

úspech +

வெற்றி

-

podpora +

ஆதரவு

-

tradícia +

பாரம்பரியம்

-

hmotnosť +

எடை

-
administratíva
நிர்வாகம்

-
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
šípka
அம்பு

-
zákaz
தடை

-
kariéra
பணித்துறை

-
centrum
மையம்

-
voľba
தேர்ந்தெடுப்பு

-
spolupráca
உடனுழைப்பு

-
farba
நிறம்

-
kontakt
தொடர்பு

-
nebezpečenstvo
ஆபத்து

-
vyznanie lásky
காதல் அறிவிப்பு

-
chátranie
சரிவு

-
definícia
வரையறை

-
rozdiel
வேறுபாடு

-
prekážka
கஷ்டம்

-
smer
திசை

-
objav
கண்டுபிடித்தல்

-
neporiadok
கோளாறு

-
diaľka
தொலைவு

-
vzdialenosť
தூரம்

-
rozmanitosť
பன்முகத்தன்மை

-
snaha
முயற்சி

-
prieskum
ஆய்வு

-
pád
வீழ்ச்சி

-
sila
வலிமை

-
vôňa
வாசனை

-
sloboda
சுதந்திரம்

-
strašidlo
பேய்

-
polovica
பாதி

-
výška
உயரம்

-
pomoc
உதவி

-
úkryt
மறைவிடம்

-
vlasť
தாய்நாடு

-
čistota
சுகாதாரம்

-
myšlienka
யோசனை

-
ilúzia
மாயை

-
predstavivosť
கற்பனைத்திறன்

-
inteligencia
அறிவு

-
pozvánka
அழைப்பு

-
spravodlivosť
நீதி

-
svetlo
ஒளி

-
pohľad
தோற்றம்

-
strata
இழப்பு

-
zväčšenie
பெரிதாக்குதல்

-
chyba
தவறு

-
vražda
கொலை

-
národ
தேசம்

-
novinka
புதுமை

-
možnosť
விருப்பத்தேர்வு

-
trpezlivosť
பொறுமை

-
plánovanie
திட்டமிடல்

-
problém
பிரச்சினை

-
ochrana
பாதுகாப்பு

-
odraz
பிரதிபலிப்பு

-
republika
குடியரசு

-
riziko
துணிந்து இறங்குதல்

-
bezpečnosť
பாதுகாப்பு

-
tajomstvo
இரகசியம்

-
pohlavie
செக்ஸ்/பாலினம்

-
tieň
நிழல்

-
veľkosť
அளவு

-
solidarita
ஒற்றுமை

-
úspech
வெற்றி

-
podpora
ஆதரவு

-
tradícia
பாரம்பரியம்

-
hmotnosť
எடை