கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktné pojmy

-

administratíva

நிர்வாகம்

-

reklama

விளம்பர பிரசாரம்

-

šípka

அம்பு

-

zákaz

தடை

-

kariéra

பணித்துறை

-

centrum

மையம்

-

voľba

தேர்ந்தெடுப்பு

-

spolupráca

உடனுழைப்பு

-

farba

நிறம்

-

kontakt

தொடர்பு

-

nebezpečenstvo

ஆபத்து

-

vyznanie lásky

காதல் அறிவிப்பு

-

chátranie

சரிவு

-

definícia

வரையறை

-

rozdiel

வேறுபாடு

-

prekážka

கஷ்டம்

-

smer

திசை

-

objav

கண்டுபிடித்தல்

-

neporiadok

கோளாறு

-

diaľka

தொலைவு

-

vzdialenosť

தூரம்

-

rozmanitosť

பன்முகத்தன்மை

-

snaha

முயற்சி

-

prieskum

ஆய்வு

-

pád

வீழ்ச்சி

-

sila

வலிமை

-

vôňa

வாசனை

-

sloboda

சுதந்திரம்

-

strašidlo

பேய்

-

polovica

பாதி

-

výška

உயரம்

-

pomoc

உதவி

-

úkryt

மறைவிடம்

-

vlasť

தாய்நாடு

-

čistota

சுகாதாரம்

-

myšlienka

யோசனை

-

ilúzia

மாயை

-

predstavivosť

கற்பனைத்திறன்

-

inteligencia

அறிவு

-

pozvánka

அழைப்பு

-

spravodlivosť

நீதி

-

svetlo

ஒளி

-

pohľad

தோற்றம்

-

strata

இழப்பு

-

zväčšenie

பெரிதாக்குதல்

-

chyba

தவறு

-

vražda

கொலை

-

národ

தேசம்

-

novinka

புதுமை

-

možnosť

விருப்பத்தேர்வு

-

trpezlivosť

பொறுமை

-

plánovanie

திட்டமிடல்

-

problém

பிரச்சினை

-

ochrana

பாதுகாப்பு

-

odraz

பிரதிபலிப்பு

-

republika

குடியரசு

-

riziko

துணிந்து இறங்குதல்

-

bezpečnosť

பாதுகாப்பு

-

tajomstvo

இரகசியம்

-

pohlavie

செக்ஸ்/பாலினம்

-

tieň

நிழல்

-

veľkosť

அளவு

-

solidarita

ஒற்றுமை

-

úspech

வெற்றி

-

podpora

ஆதரவு

-

tradícia

பாரம்பரியம்

-

hmotnosť

எடை

-
administratíva
நிர்வாகம்

-
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
šípka
அம்பு

-
zákaz
தடை

-
kariéra
பணித்துறை

-
centrum
மையம்

-
voľba
தேர்ந்தெடுப்பு

-
spolupráca
உடனுழைப்பு

-
farba
நிறம்

-
kontakt
தொடர்பு

-
nebezpečenstvo
ஆபத்து

-
vyznanie lásky
காதல் அறிவிப்பு

-
chátranie
சரிவு

-
definícia
வரையறை

-
rozdiel
வேறுபாடு

-
prekážka
கஷ்டம்

-
smer
திசை

-
objav
கண்டுபிடித்தல்

-
neporiadok
கோளாறு

-
diaľka
தொலைவு

-
vzdialenosť
தூரம்

-
rozmanitosť
பன்முகத்தன்மை

-
snaha
முயற்சி

-
prieskum
ஆய்வு

-
pád
வீழ்ச்சி

-
sila
வலிமை

-
vôňa
வாசனை

-
sloboda
சுதந்திரம்

-
strašidlo
பேய்

-
polovica
பாதி

-
výška
உயரம்

-
pomoc
உதவி

-
úkryt
மறைவிடம்

-
vlasť
தாய்நாடு

-
čistota
சுகாதாரம்

-
myšlienka
யோசனை

-
ilúzia
மாயை

-
predstavivosť
கற்பனைத்திறன்

-
inteligencia
அறிவு

-
pozvánka
அழைப்பு

-
spravodlivosť
நீதி

-
svetlo
ஒளி

-
pohľad
தோற்றம்

-
strata
இழப்பு

-
zväčšenie
பெரிதாக்குதல்

-
chyba
தவறு

-
vražda
கொலை

-
národ
தேசம்

-
novinka
புதுமை

-
možnosť
விருப்பத்தேர்வு

-
trpezlivosť
பொறுமை

-
plánovanie
திட்டமிடல்

-
problém
பிரச்சினை

-
ochrana
பாதுகாப்பு

-
odraz
பிரதிபலிப்பு

-
republika
குடியரசு

-
riziko
துணிந்து இறங்குதல்

-
bezpečnosť
பாதுகாப்பு

-
tajomstvo
இரகசியம்

-
pohlavie
செக்ஸ்/பாலினம்

-
tieň
நிழல்

-
veľkosť
அளவு

-
solidarita
ஒற்றுமை

-
úspech
வெற்றி

-
podpora
ஆதரவு

-
tradícia
பாரம்பரியம்

-
hmotnosť
எடை