கலைகள்     
Umenie

-

potlesk +

கைதட்டல்

-

umenie +

கலை

-

poklona +

வணங்குதல்

-

štetec +

தூரிகை

-

maľovanka +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

tanečnica +

நடனமாது

-

výkres +

சித்திரம்

-

galéria +

கலைக்கூடம்

-

sklenené okno +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

grafiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

umelecké remeslo +

கைவினைக் கலை

-

mozaika +

மொசைக்

-

nástenná maľba +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

múzeum +

அருங்காட்சியகம்

-

predstavenie +

செயல்திறன்

-

obraz +

படம்

-

báseň +

கவிதை

-

plastika +

சிற்பம்

-

pieseň +

பாட்டு

-

socha +

சிலை

-

akvarelová farba +

நீர் வண்ணங்கள்

-
potlesk
கைதட்டல்

-
umenie
கலை

-
poklona
வணங்குதல்

-
štetec
தூரிகை

-
maľovanka
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
tanečnica
நடனமாது

-
výkres
சித்திரம்

-
galéria
கலைக்கூடம்

-
sklenené okno
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
grafiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
umelecké remeslo
கைவினைக் கலை

-
mozaika
மொசைக்

-
nástenná maľba
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
múzeum
அருங்காட்சியகம்

-
predstavenie
செயல்திறன்

-
obraz
படம்

-
báseň
கவிதை

-
plastika
சிற்பம்

-
pieseň
பாட்டு

-
socha
சிலை

-
akvarelová farba
நீர் வண்ணங்கள்