சிறிய விலங்குகள்     
Malé zvieratá

-

mravec +

எறும்பு

-

chrobák +

வண்டு

-

vták +

பறவை

-

vtáčia klietka +

பறவைக்கூண்டு

-

vtáčia búdka +

பறவை வீடு

-

čmeliak +

வண்டு

-

motýľ +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

húsenica +

கம்பளிப்பூச்சி

-

stonožka +

பூரான்

-

krab +

நண்டு

-

mucha +

-

žaba +

தவளை

-

karas zlatý +

தங்கமீன்

-

kobylka +

வெட்டுக்கிளி

-

morské prasiatko +

வாலில்லாத பன்றி

-

škrečok +

ஹாம்ஸ்டர்

-

ježko +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibrík +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguán +

உடும்பு

-

hmyz +

பூச்சி

-

medúza +

ஜெல்லிமீன்

-

mačiatko +

பூனைக் குட்டி

-

lienka +

பொன்வண்டு

-

jašterica +

பல்லி

-

voš +

பேன்

-

svišť +

மர்மொட்

-

komár +

கொசு

-

myš +

சுண்டெலி

-

ustrica +

முத்துச் சிப்பி

-

škorpión +

தேள்

-

morský koník +

கடல் குதிரை

-

mušľa +

சிப்பி

-

kreveta +

இறால்

-

pavúk +

சிலந்தி பூச்சி

-

pavučina +

சிலந்தி வலை

-

hviezdica morská +

நட்சத்திர மீன்

-

osa +

குளவி

-
mravec
எறும்பு

-
chrobák
வண்டு

-
vták
பறவை

-
vtáčia klietka
பறவைக்கூண்டு

-
vtáčia búdka
பறவை வீடு

-
čmeliak
வண்டு

-
motýľ
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
húsenica
கம்பளிப்பூச்சி

-
stonožka
பூரான்

-
krab
நண்டு

-
mucha


-
žaba
தவளை

-
karas zlatý
தங்கமீன்

-
kobylka
வெட்டுக்கிளி

-
morské prasiatko
வாலில்லாத பன்றி

-
škrečok
ஹாம்ஸ்டர்

-
ježko
முள்ளம்பன்றி

-
kolibrík
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguán
உடும்பு

-
hmyz
பூச்சி

-
medúza
ஜெல்லிமீன்

-
mačiatko
பூனைக் குட்டி

-
lienka
பொன்வண்டு

-
jašterica
பல்லி

-
voš
பேன்

-
svišť
மர்மொட்

-
komár
கொசு

-
myš
சுண்டெலி

-
ustrica
முத்துச் சிப்பி

-
škorpión
தேள்

-
morský koník
கடல் குதிரை

-
mušľa
சிப்பி

-
kreveta
இறால்

-
pavúk
சிலந்தி பூச்சி

-
pavučina
சிலந்தி வலை

-
hviezdica morská
நட்சத்திர மீன்

-
osa
குளவி