மூலப்பொருட்கள்     
Materiali

-

medenina +

பித்தளை

-

cement +

சிமென்ட்

-

keramika +

பீங்கான்

-

krpa +

கைத்துணி

-

blago +

துணி

-

bombaž +

பருத்தி

-

kristal +

படிகம்

-

umazanija +

அழுக்கு

-

lepilo +

பசை

-

usnje +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

kovina +

உலோகம்

-

olje +

எண்ணெய்

-

prašek +

பொடி

-

sol +

உப்பு

-

pesek +

மணல்

-

staro železo +

வீணான பொருள்கள்

-

srebro +

வெள்ளி

-

kamen +

கல்

-

slama +

வைக்கோல்

-

les +

மரம்

-

volna +

கம்பளி

-
medenina
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
keramika
பீங்கான்

-
krpa
கைத்துணி

-
blago
துணி

-
bombaž
பருத்தி

-
kristal
படிகம்

-
umazanija
அழுக்கு

-
lepilo
பசை

-
usnje
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
kovina
உலோகம்

-
olje
எண்ணெய்

-
prašek
பொடி

-
sol
உப்பு

-
pesek
மணல்

-
staro železo
வீணான பொருள்கள்

-
srebro
வெள்ளி

-
kamen
கல்

-
slama
வைக்கோல்

-
les
மரம்

-
volna
கம்பளி