பெரிய விலங்குகள்     
Velike živali

-

aligator

முதலை

-

rogovje

கிளைமான்கள்

-

pavijan

பெருங்குரங்கு

-

medved

கரடி

-

bivol

எருமை

-

kamela

ஒட்டகம்

-

gepard

சிறுத்தைப்புலி

-

krava

மாடு

-

krokodil

முதலை

-

dinozaver

டைனோசர்

-

osel

கழுதை

-

zmaj

டிராகன்

-

slon

யானை

-

žirafa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorila

மனிதக்குரங்கு

-

povodni konj

நீர்யானை

-

konj

குதிரை

-

kenguru

கங்காரு

-

leopard

சிறுத்தை

-

lev

சிங்கம்

-

lama

லாமா

-

ris

லின்க்ஸ்

-

pošast

அசாதாரன மிருகம்

-

los

கடமான்

-

noj

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

prašič

பன்றி

-

polarni medved

துருவக் கரடி

-

puma

பூமா

-

nosorog

காண்டாமிருகம்

-

jelen

ஆண் கலைமான்

-

tiger

புலி

-

mrož

கடற்பசு

-

divji konj

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
aligator
முதலை

-
rogovje
கிளைமான்கள்

-
pavijan
பெருங்குரங்கு

-
medved
கரடி

-
bivol
எருமை

-
kamela
ஒட்டகம்

-
gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
krava
மாடு

-
krokodil
முதலை

-
dinozaver
டைனோசர்

-
osel
கழுதை

-
zmaj
டிராகன்

-
slon
யானை

-
žirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorila
மனிதக்குரங்கு

-
povodni konj
நீர்யானை

-
konj
குதிரை

-
kenguru
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
lev
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
ris
லின்க்ஸ்

-
pošast
அசாதாரன மிருகம்

-
los
கடமான்

-
noj
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
prašič
பன்றி

-
polarni medved
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
nosorog
காண்டாமிருகம்

-
jelen
ஆண் கலைமான்

-
tiger
புலி

-
mrož
கடற்பசு

-
divji konj
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை