சிறிய விலங்குகள்     
Male živali

-

mravlja +

எறும்பு

-

hrošč +

வண்டு

-

ptica +

பறவை

-

ptičja kletka +

பறவைக்கூண்டு

-

ptičja hišica +

பறவை வீடு

-

čmrlj +

வண்டு

-

metulj +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

gosenica +

கம்பளிப்பூச்சி

-

stonoga +

பூரான்

-

rakovica +

நண்டு

-

muha +

-

žaba +

தவளை

-

zlata ribica +

தங்கமீன்

-

kobilica +

வெட்டுக்கிளி

-

morski prašiček +

வாலில்லாத பன்றி

-

hrček +

ஹாம்ஸ்டர்

-

jež +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

legvan +

உடும்பு

-

žuželka +

பூச்சி

-

meduza +

ஜெல்லிமீன்

-

mucek +

பூனைக் குட்டி

-

pikapolonica +

பொன்வண்டு

-

kuščar +

பல்லி

-

+

பேன்

-

svizec +

மர்மொட்

-

komar +

கொசு

-

miš +

சுண்டெலி

-

ostriga +

முத்துச் சிப்பி

-

škorpijon +

தேள்

-

morski konjiček +

கடல் குதிரை

-

školjka +

சிப்பி

-

kozica +

இறால்

-

pajek +

சிலந்தி பூச்சி

-

pajčevina +

சிலந்தி வலை

-

morska zvezda +

நட்சத்திர மீன்

-

osa +

குளவி

-
mravlja
எறும்பு

-
hrošč
வண்டு

-
ptica
பறவை

-
ptičja kletka
பறவைக்கூண்டு

-
ptičja hišica
பறவை வீடு

-
čmrlj
வண்டு

-
metulj
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
gosenica
கம்பளிப்பூச்சி

-
stonoga
பூரான்

-
rakovica
நண்டு

-
muha


-
žaba
தவளை

-
zlata ribica
தங்கமீன்

-
kobilica
வெட்டுக்கிளி

-
morski prašiček
வாலில்லாத பன்றி

-
hrček
ஹாம்ஸ்டர்

-
jež
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
legvan
உடும்பு

-
žuželka
பூச்சி

-
meduza
ஜெல்லிமீன்

-
mucek
பூனைக் குட்டி

-
pikapolonica
பொன்வண்டு

-
kuščar
பல்லி

-

பேன்

-
svizec
மர்மொட்

-
komar
கொசு

-
miš
சுண்டெலி

-
ostriga
முத்துச் சிப்பி

-
škorpijon
தேள்

-
morski konjiček
கடல் குதிரை

-
školjka
சிப்பி

-
kozica
இறால்

-
pajek
சிலந்தி பூச்சி

-
pajčevina
சிலந்தி வலை

-
morska zvezda
நட்சத்திர மீன்

-
osa
குளவி