தொழில்நுட்பம்     
Teknologjia

-

Pompë ajri

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

Fotografi ajrore

வான்வழி நிழற்படம்

-

Kushinetë topi

தாங்கிப் பந்து

-

Bateri

மின்கலன்

-

Zinxhir biçiklete

சைக்கிள் சங்கிலி

-

Kabllo

கேபிள்

-

Mbështjellës kablloje

வடச்சுருள்

-

Kamera

கேமரா

-

Kaseta

ஒலிப் பேழை

-

Mbushës

மின்னூட்டி

-

Kabinë

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

Ingranazh

பற்சக்கரம்

-

Dry kombinimi

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

Kompjuteri

கணினி

-

Vinçi

க்ரேன் இயந்திரம்

-

Desktopi

மேசைக் கணினி

-

Direkë shpimi

தோண்டும் ரிக்

-

Disk kompjuteri

இயக்கி

-

Dvd

டிவிடி

-

Motor elektrik

மின்னோடி

-

Energjia

மின்சக்தி

-

Eskavatori

தோண்டு பொறி

-

Makinë faksi

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

Kamerë filmi

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

Disketë kompjuteri

நெகிழ் வட்டு

-

Syze

மூக்குக் கண்ணாடி

-

Disk i ngurtë

நிலைவட்டு

-

Dorezë

இயக்குப்பிடி

-

Tast

சாவி

-

Atërim

இறங்குதல்

-

Laptop

மடிக்கணினி

-

Kositse bari

புல்தரைச் செதுக்கி

-

Lentë

காமரா கண்ணாடி

-

Makina

எந்திரம்

-

Helikë detare

கடல் உந்தி

-

Miniera

சுரங்கம்

-

Multi-prizë

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

Printer

அச்சுப்பொறி

-

Programi

கணினி நிரல்

-

Helika

உந்தி

-

Pompa

விசைக்குழாய்

-

Makinë inçizuese

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

Telekomanda

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

Roboti

இயந்திர மனிதன்

-

Antena satelitore

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

Makinë qepëse

தையல் இயந்திரம்

-

Rrëshqitëse filmi

ஸ்லைடு படம்

-

Teknologji diellore

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

Anije kozmike

விண்கலம்

-

Rul ngjeshës

வெப்ப உருளி

-

Varëse makine

இடைநிறுத்தல்

-

Ndërprerësi

ஸ்விட்ச்

-

Metër shiriti

அளவு நாடா

-

Teknologjia

தொழில்நுட்பம்

-

Telefoni

தொலை பேசி

-

Lente aparati

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

Teleskoi

தொலைநோக்கி

-

Usb

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

Valvula

அடைப்பிதழ்

-

Video-kamera

வீடியோ கேமரா

-

Tensioni

மின்னழுத்தம்

-

Rrotë hidraulike

நீர்ச் சக்கரம்

-

Turbinë ere

காற்றாலை விசையாழி

-

Mulli me erë

காற்றாலை

-
Pompë ajri
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
Fotografi ajrore
வான்வழி நிழற்படம்

-
Kushinetë topi
தாங்கிப் பந்து

-
Bateri
மின்கலன்

-
Zinxhir biçiklete
சைக்கிள் சங்கிலி

-
Kabllo
கேபிள்

-
Mbështjellës kablloje
வடச்சுருள்

-
Kamera
கேமரா

-
Kaseta
ஒலிப் பேழை

-
Mbushës
மின்னூட்டி

-
Kabinë
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
Ingranazh
பற்சக்கரம்

-
Dry kombinimi
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
Kompjuteri
கணினி

-
Vinçi
க்ரேன் இயந்திரம்

-
Desktopi
மேசைக் கணினி

-
Direkë shpimi
தோண்டும் ரிக்

-
Disk kompjuteri
இயக்கி

-
Dvd
டிவிடி

-
Motor elektrik
மின்னோடி

-
Energjia
மின்சக்தி

-
Eskavatori
தோண்டு பொறி

-
Makinë faksi
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
Kamerë filmi
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
Disketë kompjuteri
நெகிழ் வட்டு

-
Syze
மூக்குக் கண்ணாடி

-
Disk i ngurtë
நிலைவட்டு

-
Dorezë
இயக்குப்பிடி

-
Tast
சாவி

-
Atërim
இறங்குதல்

-
Laptop
மடிக்கணினி

-
Kositse bari
புல்தரைச் செதுக்கி

-
Lentë
காமரா கண்ணாடி

-
Makina
எந்திரம்

-
Helikë detare
கடல் உந்தி

-
Miniera
சுரங்கம்

-
Multi-prizë
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
Printer
அச்சுப்பொறி

-
Programi
கணினி நிரல்

-
Helika
உந்தி

-
Pompa
விசைக்குழாய்

-
Makinë inçizuese
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
Telekomanda
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
Roboti
இயந்திர மனிதன்

-
Antena satelitore
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
Makinë qepëse
தையல் இயந்திரம்

-
Rrëshqitëse filmi
ஸ்லைடு படம்

-
Teknologji diellore
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
Anije kozmike
விண்கலம்

-
Rul ngjeshës
வெப்ப உருளி

-
Varëse makine
இடைநிறுத்தல்

-
Ndërprerësi
ஸ்விட்ச்

-
Metër shiriti
அளவு நாடா

-
Teknologjia
தொழில்நுட்பம்

-
Telefoni
தொலை பேசி

-
Lente aparati
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
Teleskoi
தொலைநோக்கி

-
Usb
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
Valvula
அடைப்பிதழ்

-
Video-kamera
வீடியோ கேமரா

-
Tensioni
மின்னழுத்தம்

-
Rrotë hidraulike
நீர்ச் சக்கரம்

-
Turbinë ere
காற்றாலை விசையாழி

-
Mulli me erë
காற்றாலை