இயற்கை     
Natyra

-

Harku +

வளைவு

-

Hangari +

தானியக் களஞ்சியம்

-

Limani +

விரிகுடா

-

Plazhi +

கடற்கரை

-

Fluska +

நீர்க்குமிழி

-

Shpella +

குகை

-

Ferma +

பண்ணை

-

Zjarri +

தீ

-

Gjurma +

கால் தடம்

-

Globi +

உலகம்

-

Korrje +

அறுவடை

-

Deng sane +

வைக்கோல் கட்டு

-

Liqeni +

ஏரி

-

Fleta +

இலை

-

Mali +

மலை

-

Oqeani +

சமுத்திரம்

-

Panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

Shkëmbi +

பாறை

-

Pranvera +

வசந்தகாலம்

-

Këneta +

சதுப்பு நிலம்

-

Pema +

மரம்

-

Trungu i pemës +

அடிமரம்

-

Lugina +

பள்ளத்தாக்கு

-

Pamja +

காட்சி

-

Anije uji +

நீர் ஊற்று

-

Ujëvara +

நீர்வீழ்ச்சி

-

Vala +

அலை

-
Harku
வளைவு

-
Hangari
தானியக் களஞ்சியம்

-
Limani
விரிகுடா

-
Plazhi
கடற்கரை

-
Fluska
நீர்க்குமிழி

-
Shpella
குகை

-
Ferma
பண்ணை

-
Zjarri
தீ

-
Gjurma
கால் தடம்

-
Globi
உலகம்

-
Korrje
அறுவடை

-
Deng sane
வைக்கோல் கட்டு

-
Liqeni
ஏரி

-
Fleta
இலை

-
Mali
மலை

-
Oqeani
சமுத்திரம்

-
Panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
Shkëmbi
பாறை

-
Pranvera
வசந்தகாலம்

-
Këneta
சதுப்பு நிலம்

-
Pema
மரம்

-
Trungu i pemës
அடிமரம்

-
Lugina
பள்ளத்தாக்கு

-
Pamja
காட்சி

-
Anije uji
நீர் ஊற்று

-
Ujëvara
நீர்வீழ்ச்சி

-
Vala
அலை