மூலப்பொருட்கள்     
Materialet

-

Tunxh

பித்தளை

-

Çimentë

சிமென்ட்

-

Qeramikë

பீங்கான்

-

Cohë

கைத்துணி

-

Leckë

துணி

-

Pambuku

பருத்தி

-

Kristal

படிகம்

-

Baltë

அழுக்கு

-

Ngjitës

பசை

-

Lëkurë

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

Metali

உலோகம்

-

Nafta

எண்ணெய்

-

Pluhuri

பொடி

-

Kripa

உப்பு

-

Rëra

மணல்

-

Skrapi

வீணான பொருள்கள்

-

Argjendi

வெள்ளி

-

Guri

கல்

-

Kashta

வைக்கோல்

-

Druri

மரம்

-

Leshi

கம்பளி

-
Tunxh
பித்தளை

-
Çimentë
சிமென்ட்

-
Qeramikë
பீங்கான்

-
Cohë
கைத்துணி

-
Leckë
துணி

-
Pambuku
பருத்தி

-
Kristal
படிகம்

-
Baltë
அழுக்கு

-
Ngjitës
பசை

-
Lëkurë
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
Metali
உலோகம்

-
Nafta
எண்ணெய்

-
Pluhuri
பொடி

-
Kripa
உப்பு

-
Rëra
மணல்

-
Skrapi
வீணான பொருள்கள்

-
Argjendi
வெள்ளி

-
Guri
கல்

-
Kashta
வைக்கோல்

-
Druri
மரம்

-
Leshi
கம்பளி