மூலப்பொருட்கள்     
Materialet

-

Tunxh +

பித்தளை

-

Çimentë +

சிமென்ட்

-

Qeramikë +

பீங்கான்

-

Cohë +

கைத்துணி

-

Leckë +

துணி

-

Pambuku +

பருத்தி

-

Kristal +

படிகம்

-

Baltë +

அழுக்கு

-

Ngjitës +

பசை

-

Lëkurë +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

Metali +

உலோகம்

-

Nafta +

எண்ணெய்

-

Pluhuri +

பொடி

-

Kripa +

உப்பு

-

Rëra +

மணல்

-

Skrapi +

வீணான பொருள்கள்

-

Argjendi +

வெள்ளி

-

Guri +

கல்

-

Kashta +

வைக்கோல்

-

Druri +

மரம்

-

Leshi +

கம்பளி

-
Tunxh
பித்தளை

-
Çimentë
சிமென்ட்

-
Qeramikë
பீங்கான்

-
Cohë
கைத்துணி

-
Leckë
துணி

-
Pambuku
பருத்தி

-
Kristal
படிகம்

-
Baltë
அழுக்கு

-
Ngjitës
பசை

-
Lëkurë
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
Metali
உலோகம்

-
Nafta
எண்ணெய்

-
Pluhuri
பொடி

-
Kripa
உப்பு

-
Rëra
மணல்

-
Skrapi
வீணான பொருள்கள்

-
Argjendi
வெள்ளி

-
Guri
கல்

-
Kashta
வைக்கோல்

-
Druri
மரம்

-
Leshi
கம்பளி