கலைகள்     
Artet

-

Aplauzi +

கைதட்டல்

-

Arti +

கலை

-

Harku +

வணங்குதல்

-

Furça +

தூரிகை

-

Libër ngjyrosjeje +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

Balerinë +

நடனமாது

-

Vizatimi +

சித்திரம்

-

Galeria +

கலைக்கூடம்

-

Dritare qelqi +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

Grafite +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

Artizanat +

கைவினைக் கலை

-

Mozaik +

மொசைக்

-

Murale +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

Muze +

அருங்காட்சியகம்

-

Performanca +

செயல்திறன்

-

Pikturë +

படம்

-

Poemë +

கவிதை

-

Skulptura +

சிற்பம்

-

Kënga +

பாட்டு

-

Statuja +

சிலை

-

Ngjyra uji +

நீர் வண்ணங்கள்

-
Aplauzi
கைதட்டல்

-
Arti
கலை

-
Harku
வணங்குதல்

-
Furça
தூரிகை

-
Libër ngjyrosjeje
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
Balerinë
நடனமாது

-
Vizatimi
சித்திரம்

-
Galeria
கலைக்கூடம்

-
Dritare qelqi
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
Grafite
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
Artizanat
கைவினைக் கலை

-
Mozaik
மொசைக்

-
Murale
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
Muze
அருங்காட்சியகம்

-
Performanca
செயல்திறன்

-
Pikturë
படம்

-
Poemë
கவிதை

-
Skulptura
சிற்பம்

-
Kënga
பாட்டு

-
Statuja
சிலை

-
Ngjyra uji
நீர் வண்ணங்கள்