பெரிய விலங்குகள்     
Kafshët e mëdha

-

Aligatori +

முதலை

-

Brirë dreri +

கிளைமான்கள்

-

Babuni +

பெருங்குரங்கு

-

Ariu +

கரடி

-

Bualli +

எருமை

-

Deveja +

ஒட்டகம்

-

Gatopardi +

சிறுத்தைப்புலி

-

Lopa +

மாடு

-

Krokodili +

முதலை

-

Dinosauri +

டைனோசர்

-

Gomari +

கழுதை

-

Dragoni +

டிராகன்

-

Elefanti +

யானை

-

Gjirafa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

Gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

Kali i nilit +

நீர்யானை

-

Kali +

குதிரை

-

Kanguri +

கங்காரு

-

Leopardi +

சிறுத்தை

-

Luani +

சிங்கம்

-

Llama +

லாமா

-

Rrëqebulli +

லின்க்ஸ்

-

Përbindëshi +

அசாதாரன மிருகம்

-

Dre brilopatë +

கடமான்

-

Struci +

தீக்கோழி

-

Panda +

பாண்டா

-

Derri +

பன்றி

-

Ariu polar +

துருவக் கரடி

-

Puma +

பூமா

-

Rinoceronti +

காண்டாமிருகம்

-

Dreri +

ஆண் கலைமான்

-

Tigri +

புலி

-

Lopë deti +

கடற்பசு

-

Kali i egër +

காட்டு குதிரை

-

Zebra +

வரிக்குதிரை

-
Aligatori
முதலை

-
Brirë dreri
கிளைமான்கள்

-
Babuni
பெருங்குரங்கு

-
Ariu
கரடி

-
Bualli
எருமை

-
Deveja
ஒட்டகம்

-
Gatopardi
சிறுத்தைப்புலி

-
Lopa
மாடு

-
Krokodili
முதலை

-
Dinosauri
டைனோசர்

-
Gomari
கழுதை

-
Dragoni
டிராகன்

-
Elefanti
யானை

-
Gjirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
Gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
Kali i nilit
நீர்யானை

-
Kali
குதிரை

-
Kanguri
கங்காரு

-
Leopardi
சிறுத்தை

-
Luani
சிங்கம்

-
Llama
லாமா

-
Rrëqebulli
லின்க்ஸ்

-
Përbindëshi
அசாதாரன மிருகம்

-
Dre brilopatë
கடமான்

-
Struci
தீக்கோழி

-
Panda
பாண்டா

-
Derri
பன்றி

-
Ariu polar
துருவக் கரடி

-
Puma
பூமா

-
Rinoceronti
காண்டாமிருகம்

-
Dreri
ஆண் கலைமான்

-
Tigri
புலி

-
Lopë deti
கடற்பசு

-
Kali i egër
காட்டு குதிரை

-
Zebra
வரிக்குதிரை