அலுவலகம்     
Zyra

-

Stilolaps topi +

பந்துமுனை பேனா

-

Pushim +

இடைவேளை

-

Valixhe e vogël +

கைப்பெட்டி

-

Laps ngjyrash +

வண்ணப் பென்சில்

-

Konferenca +

மாநாடு

-

Salla e konferencave +

கலந்தாய்வு அறை

-

Kopja +

நகல்

-

Doracaku +

அடைவு

-

Dosja +

கோப்பு

-

Skedari +

கோப்பு அலமாரி

-

Stilografi +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

Stilolapsi +

கடிதத் தட்டு

-

Shënjuesi +

குறிப்போன்

-

Bllok shënimesh +

குறிப்பேடு

-

Fletore +

குறிதாள் அட்டை

-

Zyre +

அலுவலகம்

-

Karrigë zyreje +

அலுவலக நாற்காலி

-

Jashtë orarit +

மிகைநேரம்

-

Kapëse letre +

காகிதக் கவ்வி

-

Lapsi +

பென்சில்

-

Kapës fletash +

துளைப்பி

-

Sefi +

பெட்டகம்

-

Mprehësi +

கூராக்கி

-

Copëtues letre +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

Copëtues +

துருவுகருவி

-

Kapëse spirale +

பிணைப்பு சுழல்

-

Gozhdë letre +

பிணிப்பூசி

-

Letër gozhdues +

பிணிக்கை

-

Makinë shkrimi +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

Punëtori +

பணிநிலையம்

-
Stilolaps topi
பந்துமுனை பேனா

-
Pushim
இடைவேளை

-
Valixhe e vogël
கைப்பெட்டி

-
Laps ngjyrash
வண்ணப் பென்சில்

-
Konferenca
மாநாடு

-
Salla e konferencave
கலந்தாய்வு அறை

-
Kopja
நகல்

-
Doracaku
அடைவு

-
Dosja
கோப்பு

-
Skedari
கோப்பு அலமாரி

-
Stilografi
மையூற்று எழுதுகோல்

-
Stilolapsi
கடிதத் தட்டு

-
Shënjuesi
குறிப்போன்

-
Bllok shënimesh
குறிப்பேடு

-
Fletore
குறிதாள் அட்டை

-
Zyre
அலுவலகம்

-
Karrigë zyreje
அலுவலக நாற்காலி

-
Jashtë orarit
மிகைநேரம்

-
Kapëse letre
காகிதக் கவ்வி

-
Lapsi
பென்சில்

-
Kapës fletash
துளைப்பி

-
Sefi
பெட்டகம்

-
Mprehësi
கூராக்கி

-
Copëtues letre
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
Copëtues
துருவுகருவி

-
Kapëse spirale
பிணைப்பு சுழல்

-
Gozhdë letre
பிணிப்பூசி

-
Letër gozhdues
பிணிக்கை

-
Makinë shkrimi
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
Punëtori
பணிநிலையம்