உணர்வுகள்     
Känslor

-

kärlek +

அன்பு

-

ilska +

கோபம்

-

tristess +

சலிப்பு

-

förtroende +

நம்பிக்கை

-

kreativitet +

படைப்பாற்றல்

-

kris +

நெருக்கடி

-

nyfikenhet +

ஆர்வம்

-

nederlag +

தோல்வி

-

depression +

மன அழுத்தம்

-

förtvivlan +

நம்பிக்கையின்மை

-

besvikelse +

ஏமாற்றம்

-

misstro +

அவநம்பிக்கை

-

tvivel +

சந்தேகம்

-

drömmande +

கனவு

-

utmattning +

சோர்வு

-

rädsla +

பயம்

-

bråk +

சண்டை

-

vänskap +

நட்பு

-

roligt +

வேடிக்கை

-

sorg +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

grimaserande +

முக நெளிப்பு

-

lycka +

மகிழ்ச்சி

-

hopp +

நம்பிக்கை

-

hunger +

பசி

-

intresse +

ஆர்வம்

-

glädje +

மகிழ்ச்சி

-

kyss +

முத்தம்

-

ensamhet +

தனிமை

-

kärlek +

அன்பு

-

melankoli +

துக்கம்

-

stämningen +

மனநிலை

-

optimism +

நம்பிக்கை

-

panik +

பெரும் அச்சம்

-

förvirring +

குழப்பம்

-

raseri +

ஆத்திரம்

-

avslag +

நிராகரிப்பு

-

förhållande +

உறவு

-

begäran +

விண்ணப்பம்

-

skrik +

அலறல்

-

trygghet +

பாதுகாப்பு

-

chock +

அதிர்ச்சி

-

leende +

புன்னகை

-

ömhet +

மென்மை

-

tanke +

சிந்தனை

-

tankfull +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
kärlek
அன்பு

-
ilska
கோபம்

-
tristess
சலிப்பு

-
förtroende
நம்பிக்கை

-
kreativitet
படைப்பாற்றல்

-
kris
நெருக்கடி

-
nyfikenhet
ஆர்வம்

-
nederlag
தோல்வி

-
depression
மன அழுத்தம்

-
förtvivlan
நம்பிக்கையின்மை

-
besvikelse
ஏமாற்றம்

-
misstro
அவநம்பிக்கை

-
tvivel
சந்தேகம்

-
drömmande
கனவு

-
utmattning
சோர்வு

-
rädsla
பயம்

-
bråk
சண்டை

-
vänskap
நட்பு

-
roligt
வேடிக்கை

-
sorg
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
grimaserande
முக நெளிப்பு

-
lycka
மகிழ்ச்சி

-
hopp
நம்பிக்கை

-
hunger
பசி

-
intresse
ஆர்வம்

-
glädje
மகிழ்ச்சி

-
kyss
முத்தம்

-
ensamhet
தனிமை

-
kärlek
அன்பு

-
melankoli
துக்கம்

-
stämningen
மனநிலை

-
optimism
நம்பிக்கை

-
panik
பெரும் அச்சம்

-
förvirring
குழப்பம்

-
raseri
ஆத்திரம்

-
avslag
நிராகரிப்பு

-
förhållande
உறவு

-
begäran
விண்ணப்பம்

-
skrik
அலறல்

-
trygghet
பாதுகாப்பு

-
chock
அதிர்ச்சி

-
leende
புன்னகை

-
ömhet
மென்மை

-
tanke
சிந்தனை

-
tankfull
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்