இயற்கை     
Natur

-

båge +

வளைவு

-

lada +

தானியக் களஞ்சியம்

-

vik +

விரிகுடா

-

strand +

கடற்கரை

-

bubbla +

நீர்க்குமிழி

-

grotta +

குகை

-

bondgård +

பண்ணை

-

eld +

தீ

-

fotavtryck +

கால் தடம்

-

jordklot +

உலகம்

-

skörd +

அறுவடை

-

höbalar +

வைக்கோல் கட்டு

-

sjö +

ஏரி

-

blad +

இலை

-

berg +

மலை

-

hav +

சமுத்திரம்

-

panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

klippa +

பாறை

-

källa +

வசந்தகாலம்

-

mosse +

சதுப்பு நிலம்

-

träd +

மரம்

-

trädstam +

அடிமரம்

-

dal +

பள்ளத்தாக்கு

-

utsikt +

காட்சி

-

vattenstråle +

நீர் ஊற்று

-

vattenfall +

நீர்வீழ்ச்சி

-

våg +

அலை

-
båge
வளைவு

-
lada
தானியக் களஞ்சியம்

-
vik
விரிகுடா

-
strand
கடற்கரை

-
bubbla
நீர்க்குமிழி

-
grotta
குகை

-
bondgård
பண்ணை

-
eld
தீ

-
fotavtryck
கால் தடம்

-
jordklot
உலகம்

-
skörd
அறுவடை

-
höbalar
வைக்கோல் கட்டு

-
sjö
ஏரி

-
blad
இலை

-
berg
மலை

-
hav
சமுத்திரம்

-
panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
klippa
பாறை

-
källa
வசந்தகாலம்

-
mosse
சதுப்பு நிலம்

-
träd
மரம்

-
trädstam
அடிமரம்

-
dal
பள்ளத்தாக்கு

-
utsikt
காட்சி

-
vattenstråle
நீர் ஊற்று

-
vattenfall
நீர்வீழ்ச்சி

-
våg
அலை