மூலப்பொருட்கள்     
Material

-

mässing

பித்தளை

-

cement

சிமென்ட்

-

keramik

பீங்கான்

-

duk

கைத்துணி

-

tyg

துணி

-

bomull

பருத்தி

-

kristall

படிகம்

-

smuts

அழுக்கு

-

lim

பசை

-

läder

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metallen

உலோகம்

-

olja

எண்ணெய்

-

pulver

பொடி

-

salt

உப்பு

-

sand

மணல்

-

skrot

வீணான பொருள்கள்

-

silver

வெள்ளி

-

sten

கல்

-

halm

வைக்கோல்

-

trä

மரம்

-

ull

கம்பளி

-
mässing
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
keramik
பீங்கான்

-
duk
கைத்துணி

-
tyg
துணி

-
bomull
பருத்தி

-
kristall
படிகம்

-
smuts
அழுக்கு

-
lim
பசை

-
läder
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metallen
உலோகம்

-
olja
எண்ணெய்

-
pulver
பொடி

-
salt
உப்பு

-
sand
மணல்

-
skrot
வீணான பொருள்கள்

-
silver
வெள்ளி

-
sten
கல்

-
halm
வைக்கோல்

-
trä
மரம்

-
ull
கம்பளி