கலைகள்     
Konst

-

applåd +

கைதட்டல்

-

konst +

கலை

-

bugning +

வணங்குதல்

-

pensel +

தூரிகை

-

målarbok +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

dansare +

நடனமாது

-

teckning +

சித்திரம்

-

galleri +

கலைக்கூடம்

-

glasfönster +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

hantverk +

கைவினைக் கலை

-

mosaik +

மொசைக்

-

väggmålning +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

museum +

அருங்காட்சியகம்

-

framförande +

செயல்திறன்

-

tavla +

படம்

-

dikt +

கவிதை

-

skulptur +

சிற்பம்

-

låt +

பாட்டு

-

staty +

சிலை

-

vattenfärg +

நீர் வண்ணங்கள்

-
applåd
கைதட்டல்

-
konst
கலை

-
bugning
வணங்குதல்

-
pensel
தூரிகை

-
målarbok
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
dansare
நடனமாது

-
teckning
சித்திரம்

-
galleri
கலைக்கூடம்

-
glasfönster
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
hantverk
கைவினைக் கலை

-
mosaik
மொசைக்

-
väggmålning
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
museum
அருங்காட்சியகம்

-
framförande
செயல்திறன்

-
tavla
படம்

-
dikt
கவிதை

-
skulptur
சிற்பம்

-
låt
பாட்டு

-
staty
சிலை

-
vattenfärg
நீர் வண்ணங்கள்